Beperkte beschikbaarheid van het vaccin Pneumovax 23®: aanbevelingen aan voorschrijvers, (ziekenhuis)apothekers en groothandelaars

Datum: 13/10/2020

Als gevolg van COVID-19 is er wereldwijd een toename van de vraag naar het vaccin Pneumovax 23®, dat gebruikt wordt voor de preventie van pneumokokkeninfectie. De voorraden van dit vaccin zijn momenteel zeer beperkt in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom aanbevelingen.

Het vaccin Pneumovax 23®, dat wordt gebruikt voor de preventie van pneumokokkeninfectie, is sinds 24 september 2020 tijdelijk onbeschikbaar in België. Ondanks het feit dat er nog dosissen Pneumovax 23® beschikbaar zullen worden in de komende maanden, zullen er tot en met eind 2020 periodes zijn van tijdelijke onbeschikbaarheid. De vergunninghouder zal wel steeds beschikken over een beperkte hoeveelheid vaccins voor dringende gevallen.

Experten van de Task Force Onbeschikbaarheden van het FAGG zijn bijeengekomen om oplossingen te zoeken. De Task Force doet aanbevelingen aan de voorschrijvers, (ziekenhuis)apothekers en groothandelaars:

 • Beperk de leveringen van Pneumovax 23® tijdelijk tot de ziekenhuisapotheken.
 • Beschikbare Pneumovax 23® vaccins voorbehouden voor de vaccinatie van kinderen van 2 jaar en ouder en volwassenen met een verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPZ) die al met Prevenar®, Prevenar 13® of Synflorix® werden gevaccineerd. Het gaat specifiek om:
  • Volwassenen met een immuniteitstoornis.
   • Immuungemedieerde ontstekingsziekten (Immune-Mediated Inflammatory Diseases, IMID) en immunosuppressiva
   • Orgaantransplantatie (Solid Organ Transplantation, SOT): hart, lever, nier, pancreas, long en darm
   • Hematologische maligniteiten na chemotherapie
   • Hematopoëtische stamceltransplantatie (Hematopoietic Stem Cell Transplantation, HSCT)
   • HIV
   • Primaire immuundeficiëntie (Primary Immunodeficiency, PID)
  • Volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder met anatomische en/of functionele asplenie, sickle-cell disease of een hemoglobinopathie.
  • Volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder met lek van cerebrospinaal vocht of een cochleair implantaat.
  • Immunocompetente kinderen van 2 jaar en ouder met de volgende risicofactoren:
   • Chronische hartziekte (vooral congenitale cyanogene hartziekte, hartfalen, hypertensie met hartcomplicaties)
   • Chronische longaandoening (bronchiëctasie, mucoviscidose, bronchopulmonale dysplasie, interstitiële longfibrose, neuromusculaire aandoening met gevaar van aspiratie, ernstig astma dat moet worden behandeld met systemische steroïden)
   • Andere stofwisselingsziekten
  • Kinderen van 2 jaar en ouder met immuuncompromitterende aandoeningen:
   • Primaire immuunstoornis.
   • Immunosuppressieve therapie en andere verworven immuun- suppressieve aandoeningen met inbegrip van leukemie, neoplasma, lymfoom, transplantatie van een vast orgaan, beenmergtransplantatie en HIV-infectie
   • Chronische nierziekte (nefrotisch syndroom, chronisch nierfalen)
   • Onvoldoende gecontroleerde diabetes mellitus
 • Vaccineer volgens het schema van de Hoge Gezondheidsraad (HGR).
 • Stel voor alle andere doelgroepen (volwassenen met comorbiditeit1 en gezonde personen vanaf 65 jaar of ouder) de vaccinatie met Pneumovax 23® uit.
  • Het schema van de HGR voorziet een primovaccinatie met Prevenar 13®, gevolgd door een vaccinatie met Pneumovax 23® na minstens acht weken. Een uitstel van dit opvolgvaccin met enkele maanden vormt geen probleem. Het is niet noodzakelijk om de primovaccinatie met Prevenar 13® uit te stellen.
  • Enkel vaccineren met Pneumovax 23® is recent als mogelijkheid ingevoerd, maar kan worden uitgesteld.
  • Waar griep sterk seizoensgebonden is en enkel in de wintermaanden voorkomt, komen pneumokokkeninfecties het hele jaar voor, weliswaar iets meer in het winterseizoen zoals de meeste respiratoire ziekten. Hierdoor kan het pneumokokkenvaccin het hele jaar door worden toegediend.

Meer info?
Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over pneumokokken:

1 Volwassenen met comorbiditeit:

 • Chronisch hartlijden
 • Chronisch longlijden of rokers
 • Chronisch leverlijden of ethylabusus
 • Chronisch nierlijden
 • Chronisch neurologische of neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico
 • Diabetes mellitus
Laatste update op 13/10/2020