Bijgewerkte richtlijnen voor de etikettering en verpakking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Datum: 03/04/2020

De houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van een geneesmiddel voor menselijk gebruik moeten bepaalde richtlijnen volgen voor de etikettering en verpakking van geneesmiddelen. Deze richtlijnen zijn recent bijgewerkt.

De richtlijnen “Etikettering van geneesmiddelen” die moeten worden toegepast bij een nieuwe VHB, een hernieuwing van een VHB en een variatie aan een VHB van een geneesmiddel voor menselijk gebruik, zijn bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen zijn een verduidelijking in de secties “Leesbaarheid” en “Voldoende onderscheid” van de mock-ups om medicatiefouten te vermijden. De richtlijnen zijn hiermee aangepast aan de Europese richtlijnen en andere nationale of internationale afspraken.

Laatste update op 03/04/2020