Coronavirus: Europees Geneesmiddelenbureau adviseert om geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, hart- en nieraandoeningen te blijven gebruiken

Datum: 04/05/2020

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werd op de hoogte gebracht van recente berichten over het feit dat bepaalde geneesmiddelen, die vaak worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, hartfalen of nieraandoeningen, een coronavirusinfectie (COVID-19) zouden kunnen verergeren. Het EMA adviseert om deze behandelingen niet stop te zetten.

Geen bewijs voor verergering van COVID-19
Het EMA bevestigt dat er momenteel geen enkel bewijs is uit klinisch of epidemiologisch onderzoek dat er een verband zou zijn tussen angiotensineconversie-enzymremmers (ACE) of angiotensine-antagonisten (ARB II of sartanen) en een verergering van COVID-19.

Om meer bewijsmateriaal te verzamelen, richt het EMA zich proactief tot onderzoekers die epidemiologisch onderzoek uitvoeren, om bijkomend bewijs te verkrijgen.

Het EMA volgt de situatie op de voet en werkt samen met de verschillende stakeholders om epidemiologisch onderzoek naar de werking van ACE-remmers en sartanen bij personen met COVID-19 te coördineren.

Behandeling tegen hoge bloeddruk, hart- of nieraandoeningen niet onderbreken
Het is belangrijk dat patiënten hun behandeling met ACE-remmers of sartanen blijven doornemen. Het is niet nodig om de behandeling aan te passen. 

Deskundigen op het gebied van de behandeling van hart- en bloeddrukstoornissen, waaronder de Europese Vereniging voor Cardiologie, hebben reeds verklaringen in die zin gepubliceerd.

Patiënten die vragen of twijfels hebben over hun geneesmiddelen, moeten dit met hun arts of apotheker bespreken.

Eventuele nieuwe aanbevelingen zullen worden gepubliceerd door het EMA en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De volgende geneesmiddelen zijn in België vergund en in de handel:

Angiotensineconversie-enzymremmers:

Captopril EG, Captopril Mylan, Captopril Sandoz, Inhibace, Enalapril EG, Enalapril Sandoz, Renitec, Fosinil, Lisinopril EG, Lisinopril Mylan, Lisinopril Sandoz, Lisinopril Teva, Zestril, Coversyl, Perindopril Krka, Perindopril Sandoz, Perindopril Servier, Perindopril Teva, Accupril, Quinapril EG, Ramipril EG, Ramipril Krka, Ramipril Sandoz, Tritace, Zopranol, Coveram, Peramteva, Perindopril Amlodipine Krka, Triplixam.

Angiotensine II-receptorantagonisten (of sartanen):

Atacand, Candesartan EG, Candesartan Krka, Candesartan Sandoz, Candesartan Teva, Teveten, Aprovel, Irbesartan EG, Irbesartan Mylan, Irbesartan Sandoz, Irbesartan Teva, Cozaar, Loortan, Losartan Apotex, Losartan EG, Losartan Krka, Losartan Mylan, Losartan Sandoz, Losartan Teva, Belsar, Olmesartan EG, Olmesartan Krka, Olmesartan Sandoz, Olmesartan Teva, Olmetec, Kinzalmono, Micardis, Telmisartan EG, Telmisartan Mylan, Telmisartan Sandoz, Telmisartan Teva, Diovane, Valsartan EG, Valsartan Krka, Valsartan Sandoz, Valsartan Teva, Amlodipine Valsartan EG, Amlodipine Valsartan Krka, Amlodipine Valsartan Sandoz, Exforge, Forzaten, Olmesartan Amlodipine EG, Olmesartan Amlodipine Krka, Olmesartan Amlodipine Sandoz, Olmesartan Amlodipine Teva, Sevikar, Twynsta, Amlodipine Valsartan Hydrochlorothiazide Krka, Exforge HCT, Forzaten HCT, Sevikar HCT.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het EMA.

Laatste update op 12/05/2020