Coronavirus: het FAGG roept opnieuw op tot rationeel gebruik van zuurstof

Datum: 09/11/2020

Door de tweede golf van de COVID-19 pandemie is er in België een verhoogde nood aan zuurstof voor patiënten met ademhalingsproblemen. Het FAGG vraagt aan alle actoren en gebruikers, om niet te hamsteren en niet gebruikt of leeg materiaal zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de leverancier.

Geen onnodige voorraad aanleggen
Materiaal dat wordt gebruikt bij zuurstoftherapie moet worden gevuld door de leverancier, verdeeld tot bij de patiënt en na gebruik terug worden verzameld, gedesinfecteerd en opnieuw gevuld. Het is belangrijk dat lege flessen en ander gebruikt materiaal zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking worden gesteld van de leveranciers. Iedere gebruiker kan zo helpen de verdeling vlot te laten verlopen. Een voorraad aanleggen van zuurstofflessen, mobiele cryogeenvaten of zuurstofconcentratoren is niet nodig en contraproductief. Een voorraad die niet wordt gebruikt kan elders voor een verminderde beschikbaarheid zorgen. Wanneer een gebruiker beschikt over ongebruikt materiaal of een stock moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de leverancier.

Rationeel gebruik
Iedere actor in de sector moet solidair verantwoordelijkheid opnemen, rationeel omspringen met de beschikbare voorraad en niet de zorgmiddelen bijhouden die voor anderen noodzakelijk zijn. Een behandeling met zuurstof kan enkel worden beslist door de arts. Nieuwe installaties mogen enkel worden uitgevoerd of besteld wanneer de arts daar een medisch voorschrift op naam van de patiënt voor heeft opgemaakt. Artsen mogen enkel zuurstof voorschrijven als dit een medische noodzaak is of in palliatieve setting. Apothekers mogen enkel zuurstof bestellen wanneer ze over een medisch voorschrift op naam beschikken.

Hoe kan een apotheker zuurstof bestellen?
Leveringen door de zuurstofleveranciers worden enkel aanvaard als die worden besteld door een (ziekenhuis)apotheker. Dat kan via de gebruikelijk apotheker, ook voor de woonzorgcentra. Daarnaast zijn er ook de apotheken van wacht die kunnen worden bereikt via www.apotheek.be. Aanvragen zonder medisch voorschrift worden niet uitgevoerd.  Woonzorgcentra en patiënten kunnen niet zelf bij de leveranciers bestellen. De apothekers staan vervolgens in voor het contact en het briefen van onder andere de patiënten en de woonzorgcentra.

De zuurstofleveranciers zijn voor de (ziekenhuis)apothekers in België bereikbaar via speciale noodnummers. Via onderlinge samenwerking en het stroomlijnen van de aanvragen werken ze hard om alle patiënten te helpen.

Apothekers maken bij voorkeur gebruik van het online ticketingsysteem Covid-oxygen.be om een aanvraag voor zuurstof online in te dienen. Dankzij dit centrale online systeem hoeven apothekers niet langer verschillende leveranciers te contacteren.

Laatste update op 11/01/2021