Coronavirus: melden van bijwerkingen, ook voor patiënten die lijden aan COVID-19

Datum: 24/04/2020

Het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) herinneren patiënten, en in het bijzonder (vermoedelijke) COVID-19 patiënten, eraan dat zij vermoedelijke bijwerkingen, die verband houden met het gebruik van een of meer geneesmiddelen, kunnen melden.

Ter herinnering, er zijn momenteel geen geneesmiddelen geïndiceerd voor de behandeling van COVID-19. In de strijd tegen het nieuwe coronavirus gebruiken artsen geneesmiddelen die in eerste instantie zijn ontwikkeld voor de behandeling van andere aandoeningen (meer informatie: welke geneesmiddelen worden gebruikt in de strijd tegen COVID-19?).

Het nieuwe virus is nog niet volledig gekend, ook niet de mogelijke wisselwerkingen met geneesmiddelen die patiënten zouden kunnen nemen als onderdeel van de behandeling van COVID-19.

Informatie uit meldingen van patiënten en van gezondheidszorgbeoefenaars, die tijdens de pandemie bijwerkingen blijven melden, zal de kennis die momenteel door klinische studies wordt verzameld, aanvullen. Dit maakt het mogelijk beslissingen te nemen over het veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen naarmate de pandemie evolueert. Meld bijwerkingen via www.eenbijwerkingmelden.be.

Indien gewenst kunnen patiënten ook bijwerkingen melden aan hun arts, verpleegkundige of apotheker, die deze bijwerkingen dan via het systeem voor gezondheidszorgbeoefenaars kunnen melden op www.eenbijwerkingmelden.be.

In ieder geval wordt patiënten aangeraden om altijd contact op te nemen met hun arts, verpleegkundige of apotheker als zij zich zorgen maken over een vermoedelijke bijwerking van een geneesmiddel.

Laatste update op 07/05/2020