Coronavirus: neem eerst telefonisch contact op met uw huisarts en/of apotheker bij verdachte symptomen

Datum: 14/03/2020

Hebt u last van symptomen die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus: hoest, koorts, neusloop, keelpijn, griepachtige symptomen … Blijf dan thuis. Ga niet naar de dokter. Ga niet naar de apotheek.

Iedereen moet helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Neem bij verdachte symptomen dus eerst telefonisch contact op met uw huisarts en/of apotheker.

Aflevering van geneesmiddelen
Enkel mensen die geen symptomen van een infectie met het coronavirus vertonen, kunnen naar de apotheek.

Als u ziek bent en u niemand hebt die uw nodige geneesmiddelen kan afhalen, belt u best de apotheker om een oplossing te vinden.

Algemene hygiënemaatregelen

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep gedurende 40 seconden. 
  • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen.
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bv. hoesten en niezen).
  • Gebruik altijd papieren zakdoekjes. Gebruik altijd een nieuwe zakdoek. Gooi die na gebruik weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Hebt u geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van uw elleboog.
  • Blijf thuis als u ziek bent.

Meer informatie
Advies voor mensen met symptomen van infectie en voor hun gezonde omgeving

www.info-coronavirus.be – 0800 14 689

Laatste update op 16/03/2020