Coronavirus: nieuw online formulier om vermoedelijke bijwerkingen door een COVID-19-vaccin te melden

Datum: 24/12/2020

Een nieuw online formulier maakt het nu nog eenvoudiger om vermoedelijke bijwerkingen door een COVID-19-vaccin te melden. Het nieuwe gebruiksvriendelijke formulier zal bovendien worden gelinkt aan Vaccinnet+. Daarom zullen in de toekomst bepaalde velden automatisch worden ingevuld. Bijwerkingen melden, kan de kennis van het veiligheidsprofiel van de vaccins verhogen. Het FAGG zal regelmatig een stand van zaken geven over de opvolging van de meldingen.

Het nieuwe formulier is analoog aan het gekende meldingsformulier van het FAGG voor het melden van bijwerkingen met geneesmiddelen voor menselijk gebruik door gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten. 

Toegang
U vindt het nieuwe formulier via www.eenbijwerkingmelden.be. Na het maken van de keuze tussen patiënt en gezondheidszorgbeoefenaar, is het nieuwe formulier beschikbaar via de knop “COVID-19-vaccin”. Zowel patiënten als gezondheidszorgbeoefenaars kunnen met of zonder eID inloggen. 

Voor gezondheidszorgbeoefenaars zal het formulier ook beschikbaar zijn via Vaccinnet+. Het is de bedoeling om de link in een latere fase te integreren in de artsensoftware. 

Voor patiënten zal het formulier ook beschikbaar zijn na persoonlijk inloggen op de website www.mijngezondheid.belgie.be

Voordelen
Het COVID-19-meldingsformulier zal vlugger kunnen worden ingevuld dan het bestaande meldingsformulier. De bijwerkingen worden in het formulier opgesomd en kunnen worden aangevinkt. In een latere fase zullen bepaalde velden automatisch worden ingevuld (bv. naam vaccin en lotnummer) via een link met Vaccinnet+. 

Waarom bijwerkingen melden?
Het is belangrijk om, net zoals voor alle andere geneesmiddelen, vermoedelijke bijwerkingen van vaccins tegen COVID-19 te melden. Bijwerkingen melden kan de kennis van het veiligheidsprofiel van geneesmiddelen en vaccins verhogen.

Alle meldingen worden op Europees niveau verzameld. Door die schaalvergroting kunnen veiligheidssignalen snel worden geïdentificeerd.

De resultaten van de opvolging van de meldingen van bijwerkingen zullen regelmatig worden gepubliceerd op de FAGG-website. 
Er wordt geen persoonlijke feedback aan de melder gegeven.

Laatste update op 24/12/2020