Coronavirus: versoepeling van de maatregelen rond paracetamol voor apothekers en patiënten

Datum: 11/05/2020

De verkoop van paracetamol blijft stabiel, daarom wordt de beperking van slechts een doosje per patiënt afgeschaft. Eerder werden al de quota’s voor farmaceutische firma’s en groothandelaar-verdelers afgeschaft. Enkel voor de intraveneuze vorm blijven er maatregelen van kracht.

In april 2020 gaf het FAGG aan dat de verkoop van paracetamol in apotheken genormaliseerd was en dat sommige van de maatregelen die het FAGG midden maart 2020 nam, geleidelijk konden worden versoepeld. Toen werden de quota’s voor farmaceutische firma’s en groothandelaar-verdelers afgeschaft.

Het FAGG heeft de evolutie van de voorraden uiteraard op de voet gevolgd en besluit dat de maatregel waarbij apothekers slechts één doosje per patiënt mogen afleveren nu kan worden opgeheven. Het FAGG herinnert wel aan het goed gebruik van deze geneesmiddelen. Gebruik de laagste doeltreffende dosering om pijn of koorts te verminderen, gedurende een zo kort mogelijke periode. Een voorraad van deze geneesmiddelen aanleggen is niet nodig.

Apothekers blijven vanzelfsprekend de gewoonlijke wetgevende regels rond hoeveelheden respecteren en zien toe op de farmaceutische zorg bij het verstrekken van een geneesmiddel zoals bijvoorbeeld het beperken van de hoeveelheden die worden afgeleverd wanneer overmatig gebruik van een geneesmiddel wordt vermoed.

Voor de intraveneuze toedieningsvorm gelden de sinds half maart 2020 meegedeelde beperkende maatregelen nog steeds. Deze vorm van het geneesmiddel is belangrijk voor de behandeling van patiënten in ziekenhuizen.

Laatste update op 02/06/2020