Coronavirus: wekelijkse update van leveringen van vaccins en informatie over vaccinatiemateriaal van 27 april 2021

Datum: 27/04/2021

Met het oog op transparantie over de leveringen van COVID-19 vaccins en vaccinatiemateriaal publiceert het FAGG het aantal aan België geleverde dosissen, hoeveel van deze dosissen worden toegekend aan elk van de gefedereerde entiteiten en de grootte van de strategische reserve en het aantal bestelde en ontvangen naalden en spuiten.

Vanaf 1 mei 2021 zal de FOD Volksgezondheid de rapportage van het aantal geleverde vaccins en spuiten en naalden overnemen.

 

Totaal aantal dosissen geleverd aan België op 25 april 2021

Type vaccin Aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 2 378 805
Moderna 380 400
AstraZeneca 931 200
Janssen 36 000
Totaal 3 726 405

De dosissen worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer).

Totaal aantal dosissen toegekend aan de gefedereerde entiteiten op 25 april 2021
De dosissen die worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer), worden toegekend aan de gefedereerde entiteiten op basis van quota en distributieprincipes die zijn gevalideerd door de taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie. De gefedereerde entiteiten bepalen zelf de planning en levering van de vaccins naar de ziekenhuizen en de vaccinatiesites.

Type vaccin Vlaanderen Wallonië Brussel Duitstalige gemeenschap Totaal aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 1 368 120 740 025 243 165 18 135 2 369 445
Moderna 211 800 117 400 45 600 3 500 378 300
AstraZeneca 535 100 290 000 94 100 6 200 925 400
Janssen 20 800 11 300 3 600 300 36 000
Totaal 2 135 820 1 158 725 386 465 28 135 3 709 145

Een strategische reserve (10 490 dosissen), 5 600 dosissen voor het leger en 1 170 dosissen voor een klinische proef verklaart het verschil tussen het totale aantal aan België geleverde vaccins en de aan de gefedereerde entiteiten toegewezen vaccins.

Aantal geleverde en bestelde naalden en spuiten
Hieronder vindt u een cumulatief overzicht van de naalden en spuiten die werden besteld en de verwachte leverdata.

- Voorbereiden van de injectie.

  Totaal besteld Totaal geleverd Levering voorzien tegen eind juni 2021
Spuiten 2 150 000 2 150 000  
Naalden 4 000 000 3 400 000 600 000

 

- Toedienen van de injectie.

  Totaal besteld Totaal geleverd Levering voorzien tegen eind april 2021 Levering voorzien tegen eind juni 2021
Spuiten 42 514 400 24 382 000 5 464 800 12 667 600
Naalden 39 670 400 21 538 000 5 464 800 12 667 600

 

De meest recente informatie kunt u altijd terugvinden op de webpagina “Leveringen vaccins en vaccinatiemateriaal”.

Meer informatie
Algemene informatie over COVID-19-vaccins
Vragen en antwoorden over vaccins tegen COVID-19

Laatste update op 06/05/2021