Dalende trend van het antibioticagebruik in de Belgische veeteelt zet zich verder

Datum: 22/06/2020

Het nieuwe BelVet-SAC rapport met een overzicht van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde is beschikbaar. De resultaten voor 2019 versterken de trends van voorgaande jaren: een verminderd gebruik van 7,8 % mg actieve substantie/kg biomassa ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met het referentiejaar 2011 daalde het antibioticagebruik in de diergeneeskunde met 40,3 %.

Om antibioticaresistentie tegen te gaan is een opvolging van het antibioticagebruik bij dieren zeer belangrijk. Daarom analyseren de Ugent en de wetenschappelijke eenheid van AMCRA vzw in nauwe samenwerking en in opdracht van het FAGG, jaarlijks de gegevens over de verkoop en het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. De resultaten voor 2019 zijn nu beschikbaar in het elfde BelVet-SAC rapport.

De cijfers voor 2019
In 2019 daalde het antibioticagebruik met 7,8 % mg actieve substantie/kg biomassa ten opzichte van 2018. Sinds 2011 daalde het totale gebruik met 40,3 %, verdeeld over een verminderd gebruik van premixen (daling van 71,1 %) en van farmaceutica (daling van 33,0 %).

In absolute hoeveelheden van de actieve substantie uitgedrukt, is er een verminderd gebruik van 10,5 % ten opzichte van 2018. Het gaat hier om een daling van 10,7 % voor farmaceutica en 8 % voor de premixen. Anderzijds was er in 2019 een daling in de totale dierlijke biomassa van 3,13 % ten opzichte van 2018, waardoor de reductie van het gebruik uitgedrukt ten opzichte van de biomassa iets lager uitvalt van de reductie in absolute hoeveelheden.

Voor het vierde jaar op rij is er een substantiële daling van het gebruik van antibacteriële premixen. In totaal gaat dit om een vermindering van 71,1 % van het gebruik van antibacteriële premixen sinds 2011. De eerste strategische doelstelling om de helft minder premixen te gebruiken, is dus ruimschoots behaald en de sector slaagt erin om het gebruik nog verder te doen dalen. 

Er is ook minder goed nieuws. Het gebruik van “rode” producten of de kritische substanties belangrijk voor de geneeskunde voor menselijk gebruik, zag in 2019 een stijging met 8 % ten opzichte van 2018. In 2018 zag men ook al een lichte stijging van deze middelen, nadat het gebruik in 2017 en 2016  sterk was afgenomen.
In totaal blijft er sedert 2011 nog altijd een vermindering van 77,3 % van het gebruik van kritische antibiotica. De doelstelling om het gebruik te verminderen met driekwart tegen 2020 blijft dus wel behouden.

Verontrustend is de continue stijging van het gebruik van droogzetpreparaten sinds 2015 in de melkveehouderij. Ook het gebruik van intramammaire producten voor de behandeling van uierontsteking neemt de laatste drie jaar toe. Bij honden en katten is het volume van gebruikte antibiotica in 2019 met 13 % toegenomen. In vergelijking met 2014 is de stijging zelfs 24,3 %. Deze resultaten tonen duidelijk aan dat zowel de sector van melkvee als van gezelschapsdieren dringend actie moeten ondernemen om het gebruik van antibiotica te verminderen.

De helft minder antibioticagebruik in de veeteelt blijft mogelijk
Momenteel zijn twee van de drie AMCRA-doelstellingen behaald: de halvering van het gebruik van premixen en een vermindering met 75 % van het gebruik van kritische antibiotica. De resultaten van 2019, waarbij er een totale vermindering van 40,3 % van het antibioticagebruik ten opzichte van het referentiejaar 2011 werd behaald, zijn bemoedigend. Maar om de doelstelling om tegen eind 2020 een totale vermindering van 50 % te behalen, zullen belangrijke inspanningen noodzakelijk zijn van alle betrokken sectoren. De varkens- en de vleeskalversector worden aangemoedigd om verder te gaan op het ingeslagen pad terwijl de braadkippen, melkvee en gezelschapsdierensectoren worden opgeroepen om bijkomende inspanningen te leveren om de nodige reducties te realiseren. 

Meer info
BelVet-SAC rapport 2019
Vorige BelVet-SAC rapporten

Laatste update op 02/07/2020