De vernieuwde Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGH) al één jaar werkzaam.

Datum: 13/02/2017

In januari 2016 ging de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGH) van start in een vernieuwde vorm. Bij deze reorganisatie werden de vereiste expertises van de commissieleden, de frequentie van de zittingen en de types te bespreken dossiers aangepast.  Nieuw was ook de introductie van plaatsvervangende leden en patiëntvertegenwoordigers.

Het vernieuwde systeem met effectieve en plaatsvervangende leden zorgde er voor dat het quorum werd gehaald op elke zitting van de commissie. De frequentie van de zittingen werd aangepast van een maandelijkse naar een wekelijkse zitting. Deze verschillende aanpassingen hebben de CGH omgevormd tot een modern en flexibel adviesorgaan, dat de mogelijkheid biedt om te focussen op kritische dossiers (zoals bv. medische noodprogramma’s) waarbij de expertise van de verschillende commissieleden ten volle kan worden benut.

Vandaag, een jaar later, kijken we graag terug op enkele van de verwezenlijkingen van deze commissie. Door de sterke uitbreiding van de vertegenwoordigde expertises binnen de CGH wordt nog meer rekening gehouden met de klinische praktijk bij de discussies van de dossiers. In 2016 werden een 125-tal dossiers besproken door de commissieleden. Deze discussies gaven bv. aanleiding tot optimalisatie van de patiëntpopulatie waarvoor een geneesmiddel ter beschikking wordt gesteld in het kader van een medisch noodprogramma. Hierdoor heeft de patiënt een maximale toegang tot innovatieve geneesmiddelen, wat een belangrijke prioriteit voor het FAGG is.

Naast de uitbreiding van de expertises, is er binnen de CGH ook aandacht voor de stem van de patiënt zelf. Binnen de CGH zijn vier patiëntvertegenwoordigers actief. Naast de reguliere zittingen, namen deze patiëntvertegenwoordigers ook deel aan tijdelijke werkgroepen en bevragingen vanuit de CGH.

Ook in 2017 streeft de CGH verder naar verbetering door bijvoorbeeld de expertise van huisartsgeneeskunde en oncologie verder uit te breiden. Hiermee wil de CGH samen met het FAGG haar adviesverlening in 2017 verder optimaliseren.

Laatste update op 07/03/2017