Een nieuwe directeur-generaal voor het DG PRE vergunning

Datum: 04/04/2022

Na twaalf jaar als leidinggevende neemt Greet Musch afscheid van het directoraat-generaal PRE vergunnning. Ze wordt vervangen door Hugues Malonne, voorheen directeur-generaal POST vergunning.

Greet Musch had verleden jaar al beslist om geen hernieuwing van haar mandaat te vragen. De selectieprocedure is inmiddels afgerond en sinds vrijdag 1 april 2022 is onze collega Hugues Malonne niet langer directeur-generaal van DG POST vergunning, maar neemt hij deze rol op binnen DG PRE vergunning.

De selectieprocedure voor de directeur-generaal van het DG POST vergunning zal op korte termijn worden gelanceerd.

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG: 
“Ik wil Greet nogmaals bedanken voor twaalf jaar vruchtbare samenwerking en de uitstekende resultaten die zorgden voor de verdiende erkenning door alle stakeholders die met Greet in contact stonden, zowel op Belgisch als op Europees niveau, en van alle medewerkers van DG PRE vergunning. En ik wil haar vooral bedanken omdat zij in afwachting van de aanstelling van haar opvolger haar functie bleef uitvoeren om de continuïteit van het werk te verzekeren.

Ik wil Hugues veel succes wensen bij deze nieuwe uitdaging. Zijn kennis van het FAGG is al verzekerd, zijn focus wordt nu verschoven. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met alle medewerkers van DG PRE vergunning en de stakeholders van dit domein zodat de mooie resultaten alleen maar beter worden.”
 

Laatste update op 04/04/2022