FarmaStatus: nieuwe mogelijkheden in online applicatie over beschikbaarheid van geneesmiddelen

Datum: 22/04/2021

Het FAGG lanceert de tweede release van FarmaStatus, de online applicatie die informatie verzamelt over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. De nieuwe release voorziet extra functionaliteiten en een uitbreiding voor apothekers en groothandelaars-verdelers.

FarmaStatus toont informatie over alle geneesmiddelen (zowel voor menselijk als diergeneeskundig gebruik) die in België zijn vergund. De applicatie toont wanneer geneesmiddelen tijdelijk onbeschikbaar zijn, wanneer de commercialisatie tijdelijk of definitief werd stopgezet en wanneer geneesmiddelen terug beschikbaar zijn.

De nieuwe release van FarmaStatus voorziet extra functionaliteiten, aanpassingen en uitbreidingen van de bestaande functionaliteiten. Er werd rekening gehouden met de feedback en suggesties die het FAGG heeft ontvangen sinds de lancering van de applicatie eind 2019.

Patiënten
Patiënten kunnen in de applicatie opzoeken of hun geneesmiddel beschikbaar is en kunnen zich registreren om per e-mail op de hoogte te blijven over de beschikbaarheid van een specifiek geneesmiddel. De applicatie geeft ook informatie over de reden van de onbeschikbaarheid en de impact ervan. Voor kritieke onbeschikbaarheden worden er ook extra aanbevelingen gegeven.

In de nieuwe release kunnen patiënten op de hoogte blijven van de huidige en toekomstige status van alle geneesmiddelen, ook de geneesmiddelen waarvoor er geen problemen zijn gemeld. De startpagina van FarmaStatus werd ook aangepast: er bestaat nu een afzonderlijke lijst met geneesmiddelen die nieuw zijn op de markt. De zichtbaarheid van de rubriek “opnieuw beschikbare geneesmiddelen” werd verbeterd.

Apothekers en groothandelaars-verdelers
Een nieuwe functionaliteit maakt het mogelijk om een melding te versturen naar de vergunninghouder (de farmaceutische firma’s) of paralleldistributeur in geval van een vermoeden van onbeschikbaarheid, een probleem met levering of wanneer de einddatum van de onbeschikbaarheid is verstreken. Apothekers kunnen inloggen via hun e-gezondheidsaccount. Groothandelaar-verdelers kunnen een account aanvragen via database@fagg.be.

Vergunninghouders en paralleldistributeurs
Vergunninghouders en paralleldistributeurs zijn verplicht wijzigingen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen te melden. Dat kon al heel eenvoudig via de applicatie.

Door de nieuwe release ontvangen vergunninghouders en parallelinvoerders de berichten van de apothekers en groothandelaar-verdelers over een vermoeden van onbeschikbaarheid, een probleem met levering of een verstreken einddatum van de onbeschikbaarheid. Vergunninghouders en paralleldistributeurs kunnen ook reageren op deze berichten. De apothekers en groothandelaar-verdelers ontvangen het antwoord via hun account in FarmaStatus en via e-mail.

Er zijn nog enkele aanpassingen aangebracht bij de bestaande functionaliteiten en de formulieren waarmee firma’s meldingen kunnen versturen. Zo wordt er een vermoedelijke einddatum gevraagd bij het melden van een onderbreking van commercialisatie en moet de huidige voorraad worden ingevuld bij het melden van een tijdelijke onbeschikbaarheid, onderbreking of stopzetting van commercialisatie.

Artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars
Artsen die geneesmiddelen voorschrijven hoeven Farmastatus zelfs niet te bezoeken. Het FAGG heeft ervoor gezorgd dat de informatie over onbeschikbaarheden ook in de voorschrijfsoftware kan worden opgenomen. Zo ziet de arts tijdens het voorschrijven al of er een probleem is met de beschikbaarheid.

Voortdurende opvolging van onbeschikbaarheden
Het FAGG zorgt met deze applicatie voor een gestroomlijnde communicatie tussen de overheid en alle betrokkenen en vermindert de tijd en de moeite voor alle betrokkenen. Het FAGG volgt bovendien alle meldingen op en is zo beter op de hoogte van de situatie op het terrein.

Het FAGG blijft dagelijks werken aan oplossingen om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen aan te pakken: extra middelen om meldingen van onbeschikbaarheden intensief op te volgen, nieuwe wetgevende initiatieven en analyses van elke onbeschikbaarheid volgens een beslissingsboom. Aangezien het om een wereldwijd probleem gaat, is er systematisch overleg en informatie-uitwisseling op Europees niveau om gemeenschappelijke oplossingen te vinden.

Meer informatie
www.farmastatus.be
Demo voor apothekers en groothandelaar-verdelers
Demo voor farmaceutische firma’s

Laatste update op 22/04/2021