Flash VIG-news 12 juni 2023: Bevraging van gezondheidszorgbeoefenaars over ketoprofen in gelvorm: Fastum 2,5 % gel

Datum: 12/06/2023

In juni 2023 zal het FAGG een bevraging uitvoeren over ketoprofen in gelvorm (Fastum 2,5 % gel), in samenwerking met de "Division de la Pharmacie et des Médicaments" van de bevoegde overheid van het Groothertogdom Luxemburg.

Deze bevraging is bedoeld voor artsen en apothekers om informatie te verzamelen over bepaalde risico's van dit geneesmiddel en de mening van de gezondheidszorgbeoefenaars over hoe er het best kan worden gecommuniceerd over deze risico's.

De betrokken verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars zullen de informatie over deelname aan de bevraging verspreiden. Deelname aan de bevraging is vrijwillig, anoniem, en zal verlopen via een online vragenlijst. Het invullen van deze bevraging zal ongeveer vijf minuten duren.

De antwoorden zullen worden gebruikt om na te gaan in hoeverre men zich bewust is van een aantal risico's van Fastum 2,5 % gel en om de communicatie over de risico's met gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten te verbeteren.

Als u vragen hebt over de bevraging, kunt u contact opnemen met VIG@fagg.be.
 

Laatste update op 12/06/2023