Flash VIG-news: benzodiazepinen (en aanverwante middelen) en opioïden: ernstige risico’s bij gelijktijdig gebruik

Datum: 06/09/2018

Gelijktijdig gebruik van benzodiazepinen (en aanverwante middelen) en opioïden (pijnstillers of hoestmiddelen) kan leiden tot sedatie, ademhalingsdepressie, coma en de dood. Gezien deze risico’s moet het gelijktijdig voorschrijven van opioïden en benzodiazepinen worden voorbehouden voor patiënten voor wie de therapeutische alternatieven niet geschikt zijn.

In augustus 2016 besliste de Amerikaanse bevoegde instantie voor geneesmiddelen (Food and Drug Administration - FDA) om een waarschuwing toe te voegen in de bijsluiters van opioïden (pijnstillers of hoestmiddelen) en benzodiazepinen met betrekking tot de ernstige risico’s verbonden aan het gelijktijdige gebruik van beide middelen. Naar aanleiding hiervan ontvingen de nationale instanties in Europa variatieaanvragen voor geneesmiddelen uit deze therapeutische klassen die via nationale procedures zijn toegelaten. Met het oog op de harmonisatie van de teksten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) stelde de CMDh (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures, Human) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) begin 2018 een tekst voor die moet worden toegevoegd aan de SKP’s en bijsluiters van benzodiazepinen, benzodiazepine-achtige geneesmiddelen (Z-drugs) en opioïden om te wijzen op de risico’s van gelijktijdig gebruik van dergelijke geneesmiddelen.

Laatste update op 06/09/2018