Flash VIG-news: PARACETAMOL - Herinnering aan de correcte posologie en de voorzorgsmaatregelen

Datum: 07/05/2018

Het FAGG herhaalt de richtlijnen die zijn gepubliceerd in juli 2014 over de correcte posologie en bepaalde voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van geneesmiddelen op basis van paracetamol. Paracetamol heeft als therapeutische indicatie de symptomatische behandeling van koorts en pijn.

Onlangs werd in de pers gesuggereerd dat sommige patiënten niet altijd de nodige informatie meekrijgen over het correct gebruik van paracetamol. Omdat de therapeutische dosissen en de toxische dosissen dicht bij elkaar liggen, is het belangrijk om altijd de dosering te respecteren. Het FAGG herhaalt daarom de richtlijnen voor het correct gebruik van paracetamol.

Zoals vermeld in de communicatie van 08.07.2014, worden vergunninghouders uitgenodigd om na te gaan of de veiligheidsinformatie van deze richtlijnen al is opgenomen in de samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP’s) en in de publieksbijsluiters van hun geneesmiddelen.

Paracetamol wordt net als alle geneesmiddelen systematisch opgevolgd. Elke nieuwe veiligheidsinformatie kan leiden tot een zogenaamd signaal dat wordt geëvalueerd op Europees niveau en waarna, wanneer nodig, de SKP’s en de bijsluiters worden aangepast.

Laatste update op 14/05/2018