Flash VIG-news: vermijd doseringsfouten met vloeibare geneesmiddelvormen voor oraal gebruik door het bijgeleverde doseerhulpmiddel te gebruiken

Datum: 01/07/2020

Doseerhulpmiddelen van vloeibare geneesmiddelen zijn doorgaans niet onderling verwisselbaar. Om doseringsfouten te vermijden, herinnert het FAGG aan het belang van het gebruik van het doseerhulpmiddel dat met het geneesmiddel wordt meegeleverd.

Er bestaan verschillende soorten doseerhulpmiddelen voor vloeibare geneesmiddelen voor oraal gebruik, zoals spuiten voor orale toediening, lepels, maatbekers. Deze doseerhulpmiddelen worden meestal samen met de fles meegeleverd in de verpakking van het geneesmiddel.

Groter risico op doseringsfouten bij kinderen
Wanneer u een ander doseerhulpmiddel gebruikt dan datgene dat met het geneesmiddel wordt meegeleverd, bestaat er een risico op doseringsfout. Het risico is bijzonder groot als doseerspuiten die volgens gewicht zijn gegradueerd, onderling worden verwisseld.  Kinderen lopen hierbij het meeste risico omdat zij meestal geneesmiddelen in vloeibare orale vorm toegediend krijgen.

Het FAGG, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de farmaceutische firma's nemen maatregelen om het risico op medicatiefouten te beperken, in het bijzonder het risico op doseringsfouten. Dit risico blijft echter bestaan wanneer verschillende concentraties van een geneesmiddel naast elkaar bestaan, elk met verschillende hulpmiddelen voor de toediening ervan.

Het voorbeeld van NUROFEN siroop
Een apotheker vestigde onze aandacht op het geval van NUROFEN siroop. Er is een risico op fouten wanneer NUROFEN 4% siroop wordt toegediend met de gegradueerde spuit die bedoeld is voor NUROFEN 2% siroop.

NUROFEN 2% siroop wordt geleverd met een gegradueerde spuit (voor orale toediening), gekalibreerd per 0,5 ml en per kg, terwijl NUROFEN 4% siroop wordt geleverd met een dubbelzijdige maatlepel (2,5 ml met 1,25 ml merkteken aan één einde en 5 ml aan het andere einde). 

Hoewel dit niet wordt aanbevolen, leert de ervaring dat sommige ouders/patiënten die beide siropen in hun bezit hebben, gebruik maken van de spuit bedoeld om NUROFEN 4% siroop toe te dienen, in plaats van de maatlepel. In dit geval is er een risico op overdosering (dubbele dosis) als de spuit wordt gekalibreerd volgens het gewicht van het kind om NUROFEN 4% siroop toe te dienen.

Gebruik altijd het bijgeleverde doseerhulpmiddel
Als algemene regel geldt dat u geneesmiddelen altijd moet toedienen met het hulpmiddel dat in de verpakking wordt meegeleverd. Moet er een ander hulpmiddel worden gebruikt, zorg er dan altijd voor dat de berekening van de toe te dienen dosis correct is. Vraag bij twijfel raad aan uw arts of apotheker.

Neem in geval van overdosering contact op met een arts of met het Antigifcentrum op het nummer 070 245 245.

Medicatiefouten melden
Werkelijke of potentiële medicatiefouten, met of zonder bijwerkingen, kunnen steeds gemeld worden aan het FAGG. Het FAGG zal de oorzaak van de fout evalueren en, indien mogelijk, nagaan hoe een herhaling van deze fout kan worden voorkomen.

Laatste update op 10/07/2020