Griepvaccin: 50-plussers kunnen zonder voorafgaand voorschrift vaccin halen bij de apotheek

Datum: 05/10/2020

Door COVID-19 is het belangrijk om de risicogroepen, waaronder de ouderen, zo breed mogelijk te kunnen vaccineren tegen de seizoensgriep. Daarom kunnen alle personen vanaf 50 jaar het griepvaccin ophalen bij de apotheek zonder dat een voorafgaand medisch voorschrift van de (huis)arts nodig is.

Een hoge vaccinatiegraad voor de griep bij ouderen kan helpen een overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. Daarom zal de griepvaccinatie voor 2020-2021 gefaseerd verlopen met prioriteit voor de risicogroepen.

Er is bovendien een uitzonderlijke maatregel voorzien vanaf 5 oktober 2020. Personen van 50 jaar en ouder kunnen hun griepvaccin afhalen bij de apotheker, ook wanneer ze voor hun vaccin nog geen medisch voorschrift hebben ontvangen van een arts.

De apotheker zal het vaccin zelf kunnen voorschrijven en aan de patiënt afleveren. De toediening van het vaccin moet wel gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een (huis)arts.

Praktische informatie voor patiënten

 • U bent 50 jaar of ouder?

Dan heeft u prioritair recht op een griepvaccin. U kunt vanaf 5 oktober 2020 zonder voorschrift naar uw apotheker gaan en uw griepvaccin vragen. De apotheker zal uw leeftijd controleren en u enkele vragen stellen (bv. over mogelijke allergieën). Bij een positieve analyse zal de apotheker u het vaccin voorschrijven en afleveren. De apotheker zal u advies geven hoe u het vaccin thuis best bewaart. Nadien maakt u een afspraak met uw (huis)arts om het griepvaccin toe te dienen, er wordt aanbevolen om dit van midden oktober tot midden december te doen.

 • U behoort tot de risicogroep maar u bent geen 50 jaar?

U heeft een medisch voorschrift van uw (huis)arts nodig voor u naar de apotheker gaat. U kan wel prioritair (tot 15 november) uw vaccin afhalen. Uw apotheker zal u advies geven hoe u het vaccin thuis best bewaart. U maakt een afspraak met uw (huis)arts om het griepvaccin toe te dienen, er wordt aanbevolen om dit van midden oktober tot midden december te doen.

 • U behoort niet tot de risicogroep en u bent geen 50 jaar?

U heeft een medisch voorschrift van uw (huis)arts nodig voor u naar de apotheker gaat. Vanaf 15 november zal uw apotheker uw vaccin kunnen afleveren in functie van de beschikbaarheid nadat de prioritaire doelgroepen werden gevaccineerd.

Extra informatie voor apothekers
Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan deze uitzonderlijke maatregel:

 • De aflevering gebeurt in de open officina (deze maatregel is dus niet geldig in de ziekenhuisapotheek) en de apotheker volgt een vastgelegd voorschrijfprotocol: de apotheker zal onder andere de leeftijd van de patiënt verifiëren, nagaan of de patiënt geen bekende en gevaarlijke allergieën heeft en de patiënt informeren over de juiste manier om het vaccin (koud) te bewaren.   
 • De apotheker registreert de aflevering van het griepvaccin in het voorschriftenregister zodat de informatie beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de patiënt.

De risicogroepen
De Hoge Gezondheidsraad definieerde volgende risicogroepen:

Categorie A

Groep 1: personen met een risico op complicaties

 • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
 • alle personen vanaf 65 jaar
 • personen die in een instelling verblijven
 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

 • de risicopersonen uit groep 1
 • kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B

 • personen tussen 50 en 65 jaar

Meer informatie
Griepvaccinatie 2020-2021: gefaseerd met prioriteit voor risicogroepen
Terugbetaling van griepvaccins

Laatste update op 08/10/2020