Herinnering - Deadline voor registratie van de gegevens over het jaarlijkse verkoopvolume voor diergeneesmiddelen

Datum: 26/01/2024

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen hebben tot 29 februari 2024 om de gegevens over het jaarlijks verkoopvolume voor diergeneesmiddelen voor 2023 in te dienen.

Volgens artikel 58 (12) van de Verordening betreffende diergeneesmiddelen EU 2019/6 moeten alle houders van een vergunning voor het in de handel brengen voor elk diergeneesmiddel het jaarlijkse verkoopvolume invoeren in de Diergeneesmiddelendatabank van de Unie (Union Product Database - UPD).

De deadline voor het indienen van de gegevens voor 2023 is 29 februari 2024. De laatste dag van februari zal ook de volgende jaren gelden als deadline. Zo zullen de gegevens van 2024 eind februari 2025 moeten worden ingediend, de gegevens van 2025 eind februari 2026 ...
 

Meer informatie
•    CMDv
•    Union Product Database (EMA)
 

Laatste update op 26/01/2024