Marktbevraging ter voorbereiding van pilootprojecten Mobile Health

Datum: 10/06/2016

In de actualisering van het Actieplan eGezondheid, roadmap 2015-2018 (http://www.plan-egezondheid.be) werd een extra actiepunt 19 “Mobile Health” opgenomen. De bedoeling is om een kader te voorzien waarin Mobile Health-toepassingen kunnen worden geïntegreerd in het zorgsysteem, rekening houdend met een aantal kwalitatieve, juridische, organisatorische en financiële aspecten.

Ter voorbereiding van een oproep voor pilootprojecten wordt een initiële marktbevraging gelanceerd.

Leveranciers van Mobile Health-toepassingen kunnen de vragenlijst invullen en terugsturen naar mobilehealth@riziv.fgov.be.

 

Laatste update op 10/06/2016