MedSafetyWeek 2022: jaarlijkse campagne om het melden van bijwerkingen te promoten

Datum: 07/11/2022

Van 7 tot en met 13 november 2022 loopt de wereldwijde MedSafetyWeek. Tijdens deze jaarlijkse sociale mediacampagne moedigt ook het FAGG iedereen aan om vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te melden.

De zevende editie van de jaarlijkse #MedSafetyWeek, die vandaag door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in België wordt gelanceerd, loopt tot 13 november 2022 en nodigt iedereen uit om vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te melden. Bij de wereldwijde campagne van dit jaar zijn geneesmiddelenautoriteiten uit 82 landen betrokken en wordt de nadruk gelegd op de belangrijke rol van elke gezondheidszorgbeoefenaar, patiënt en verzorger die een vermoedelijke bijwerking meldt en zo bijdraagt aan een veilig gebruik van geneesmiddelen.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Het FAGG volgt alle geneesmiddelen op, ook nadat ze in de handel zijn gebracht. Het doel is meer informatie te krijgen over bekende bijwerkingen en nieuwe bijwerkingen te ontdekken. Het FAGG en de internationale partners analyseren alle meldingen om huidige en toekomstige patiënten te beschermen.

Door vermoedelijke bijwerkingen te melden aan het FAGG, werkt u actief mee aan het identificeren van nieuwe veiligheidsproblemen. Zowel patiënten als gezondheidszorgbeoefenaars kunnen bijwerkingen melden op www.eenbijwerkingmelden.be. 

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG
"Elke melding door een patiënt of een gezondheidszorgbeoefenaar zorgt voor meer kennis over de voordelen en risico's van geneesmiddelen. Ze helpen ons om actie te ondernemen om risico's tot een minimum te beperken.”
 

Laatste update op 07/11/2022