Toediening van alfa-2-agonisten (diergeneeskundige gebruik) uitsluitend door de dierenarts

Het FAGG, in overleg met het FAVV en FOD DG Dier, Plant en Voeding , deelt mee dat de alfa-2-agonisten voor diergeneeskundig gebruik zoals xylazine, romifidine en detomidine opgenomen zijn in de categorie van hypnotica en sedativa. Deze mogen dus momenteel enkel door de dierenarts worden toegediend in toepassing van art. 12 van de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde van 28 augustus 1991. Zij mogen niet aan de verantwoordelijke van dieren worden verschaft en mogen in geen geval aanwezig zijn in de reserve van de verantwoordelijke veehouder.

De alfa-2-agonisten zijn in het ATC-VET klassificatie systeem opgenomen in de klasse van de hypnotica en sedativa.
Het  “Anatomical Therapeutical Chemical classification system” wordt beheerd door het WHO.

Deze alfa-2-agonisten mogen dus niet op een veebedrijf worden aangetroffen.
Zij moeten uitsluitend door de dierenarts worden toegediend.

De tabel van geneesmiddelen die al dan niet op het veebedrijf kunnen worden aangetroffen is aangepast.


Contact : infovet@fagg-afmps.be

 

Laatste update op 18/01/2013