Antibiotica in de diergeneeskunde: waakzaamheid geboden!

Onzorgvuldig antibioticumgebruik is een risico voor de volksgezondheid, omdat dit het ontstaan van resistente bacteriestammen bevordert. Infecties zijn dus moeilijker te behandelen. Maatregelen zijn al genomen in de menselijke geneeskunde zodat antibiotica verantwoord worden gebruikt. Om de consumptie van antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te verminderen en hun oordeelkundig gebruik te bevorderen, volgen BelVet-SAC (Belgisch toezicht op de consumptie van antibiotica in de diergeneeskunde) en het kenniscentrum AMCRA vzw (microbiële resistentie bij dieren en verbruik) het voorkomen van antibioticumresistentie van nabij op en sensibiliseren de professionelen in de sector van de diergeneeskunde voor dit probleem. Het FAGG werkt actief samen met deze instanties. Het BelVetSac rapport 2010 is nu beschikbaar.

Het veelvuldig gebruik van antibiotica is een bekommernis voor de gezondheid van mens én dier.
Naar voorbeeld van de humane geneeskunde, worden in België de gebruikscijfers van antibiotica in de diergeneeskunde sinds 2007 opgevolgd.

BelVet-SAC heeft een opvolgingssysteem opgezet om de nationale consumptie van antibiotica bij dieren te verzamelen en te analyseren. Dit gebeurt aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie).

Het BelVet-Sac rapport 2010  (in Engels - samenvatting in het Nederlands op pagina 2) is nu beschikbaar.

Meer info over BelVet-SAC is beschikbaar op de website http://www.belvetsac.ugent.be
Vandaag is het gebruik van antibiotica bij dieren in België één van de hoogste van Europa. Gerichte inspanningen om dit te reduceren dringen zich op.
Naar het voorbeeld van de initiatieven in de humane geneeskunde zijn informatie en sensibilisatiecampagnes aan het adres van zowel de professionelen in de sector van de diergeneeskunde, als van de verantwoordelijken van dieren noodzakelijk om een bewustwording te realiseren en een verantwoord en gereduceerd gebruik van antibiotica te stimuleren.
Het FAGG neemt hierbij een actieve rol op zich.
Om het effect van de maatregelen te evalueren, is een continue monitoring van antibioticumgebruik, simultaan met het opvolgen van het voorkomen van antibioticumresistentie noodzakelijk. Dit alles met als doel de gezondheid van mens en dier te bevorderen.

Het kenniscentrum AMCRA vzw (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) waarvan de statuten in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt op 20/12/2011 is bevoegd voor alles wat te maken heeft met antibioticagebruik en resistentie bij dieren. Het FAGG ondersteunt AMCRAvzw en is samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een van de medefinancierders.

Voor meer informatie met berekking tot AMCRAvzw zie  http://www.rohh.ugent.be

Contact: infovet@fagg.be
 

Laatste update op 05/03/2012