Nagemaakte sensors Nellcor SpO2 Durasensor (Covidien) : waarschuwing

Sensors Nellcor SpO2 Durasensor worden gebruikt om de zuurstofverzadiging van het bloed te meten wat toelaat de longfunctie te beoordelen. Er werden nagemaakte sensors aangetroffen voornamelijk in Nederland en Duitsland maar ook in België. De gezondheidsbeoefenaars die de sensors Nellcor SpO2 Durasensor aankopen of gebruiken, worden verzocht waakzaam te zijn en ze nauwgezet controleren om de nagemaakte sensors te identificeren en ze in quarantaine te plaatsen.

De firma Covidien heeft het FAGG geinformeerd over de aanwezigheid op de markt van nagemaakte sensors Nellcor SpO2 Durasensor.
Deze werden niet door de firma Covidien gefabriceerd en voldoen niet aan de kwaliteitseisen. Ze geven geen correcte waarden aan van de zuurstofvoorziening indien verbonden met Nellcor OxiMax monitoren.

De firma Covidien waarschuwde eveneens de betrokken gezondheidsbeoefenaars en voorzag hen van de nodige informatie om hen toe te laten de nagemaakte sensors te identificeren teneinde die onmiddellijk in quarantaine te plaatsen.
De gezondheidsbeoefenaars worden aangeraden alleen originele sensors te gebruiken aangekocht bij Covidien of een goedgekeurde wederverkoper.
Als ze nagemaakte sensors aantreffen, worden ze verzocht om onmiddelijk het FAGG op de hoogte brengen.

Contact:
Roy van Cauwenberghe
Tel: 02/524.82.81
GSM: 0475/45.64.76
E-mail: roy.vancauwenberghe@fagg.be

Laatste update op 04/04/2011