Alle geneesmiddelen met codeïne (of codeïnederivaten) op medisch voorschrift

Door het in werking treden van het koninklijk besluit (KB) van 17 juni 2013*, kunnen nu alle geneesmiddelen met codeïne of codeïnederivaten (dihydrocodeïne, ethylmorfine, thebacon), zowel specialiteiten als magistrale en officinale bereidingen, enkel op medisch voorschrift afgeleverd worden.

De vernietigingsarresten van de Raad van State van 4 juli 2013, zoals besproken in de eerdere communicatie van het fagg “Antitussiva en decongestiva: arresten Raad van State “ van 22 juli 2013, hebben geen impact op de toepassing van het bovenvermeld KB of dus op de voorschriftplicht van geneesmiddelen met codeïne of codeïnederivaten.

Door het in werking treden van bovenvermeld KB zijn berichten voor de artsen, apothekers en gezondheidszorgbeoefenaars die melden dat antitussiva op basis van codeïne of codeïnederivaten opnieuw voorschriftvrij te koop zijn, dus niet correct.


* 17 JUNI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen van gifstoffen – Artikel 6 (Publicatie: 2013-07-01) 

Laatste update op 16/09/2013