Nieuwe GDP (Good Distribution Practices) : Q&A, lijst met vragen/ antwoorden

Op 7 maart 2013 werden de nieuwe Europese richtsnoeren inzake goede distributiepraktijken (GDP) of “ Good Distribution Practices”  (GDP) gepubliceerd. Deze richtsnoeren werden in de Belgische wet omgezet via opname in het  Koninklijk besluit van 19 september 2013 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Naar aanleiding hiervan is er vanaf heden een document beschikbaar met de meeste frequente desbetreffende vragen en antwoorden.

Document « Questions and Answers » (Q&A) ou « Frequently asked questions » (FAQ)

 

 

Laatste update op 04/12/2013