Geldigheid van de jodiumtabletten voor de inwoners van een nucleaire risicozone

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) neemt de informatie van de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ) door, betreffende de geldigheid van de jodiumtabletten verstrekt aan de inwoners van een risicozone rond een nucleaire site. Deze tabletten uitgedeeld in 1999 en 2002 zijn nog absoluut geldig en efficiënt tot minstens eind oktober 2009.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking van de jodiumtabletten verdeeld in 1999 en 2002, is in 2008 overschreden. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) controleert jaarlijks de conformiteit van de tabletten en dit sinds de eerste distributie in 1999. Na een nieuwe analyse bevestigt het WIV dat deze jodiumtabletten in het geval van een nucleair ongeval kunnen nog gebruikt worden tot minstens eind oktober 2009, als aan de bewaarvoorwaarden werd voldaan.

Binnenlandse Zaken doet er alles aan om de distributiecampagne van nieuwe jodiumtabletten en de bijhorende informatiecampagne zo gauw als mogelijk te organiseren.

Meer informatie is beschikbaar in het bericht van IBZ.

Laatste update op 15/07/2009