Verlenging van de bruikbaarheid van de jodiumtabletten bestemd voor de inwoners van een nucleaire risicozone

Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) neemt de informatie over van de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ), betreffende de bruikbaarheid van de jodiumtabletten, uitgedeeld in 1999 en 2002 aan de inwoners van een risicozone rond een nucleaire site.
Deze tabletten blijven absoluut bruikbaar en efficiënt tot eind april 2011 ondanks de overschrijding van de vervaldatum op de verpakking.

In 2009 nam het FAGG al informatie over van de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zakken die verduidelijkte dat de jodiumtabletten, uitgedeeld in 1999 en 2002 aan de inwoners van een risicozone rond een nucleaire site, volledig bruikbaar en efficiënt bleven ten minste tot eind oktober 2009 ondanks het feit dat de houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking sinds 2008 overschreden was.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) bevestigt na nieuwe analyse dat de huidige jodiumtabletten nog tot eind april 2011 conform zijn en nog gebruikt kunnen worden bij een noodsituatie (na aanbeveling door de overheid), als aan de bewaarvoorwaarden werd voldaan.

Een verdeling van nieuwe tabletten is gepland voor begin 2011. Deze nieuwe verdeling zal gepaard gaan met een nationale informatiecampagne aan de bevolking, en in het bijzonder aan de inwoners van een risicozone rond een nucleaire site. De collectiviteiten en particulieren in een nucleaire risicozone zullen een brochure ontvangen om nieuwe tabletten bij een apotheek naar keuze af te halen.

Laatste update op 18/11/2010