Mephenon ampullen voor injectie: opnieuw beschikbaar

Ten gevolge van het faillissement van de firma Denolin hebben sommige apothekers mogelijk problemen ondervonden met de bevoorrading van Mephenon ampullen voor injectie. Door de overname van de vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel door de firma Sterop, zouden deze eventuele problemen moeten verholpen zijn vanaf eind juli.

Mephenon, onder vorm van ampullen, is het enige injecteerbare geneesmiddel op basis van methadon, dat beschikbaar is op de Belgische markt. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de verlichting van hevige pijn en/of pijn waarbij minder krachtige pijnstillers onvoldoende effect hebben. Dit geneesmiddel werd gecommercialiseerd door de firma Denolin, die in faling is .

Gezien het essentieel karakter van Mephenon voor injectie, is het uiterst belangrijk dat de bevoorrading van de markt verzekerd blijft.

In dit kader heeft de firma Sterop de vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel overgenomen. In afwachting van de productie en het in de handel brengen van Mephenon voor injectie door de firma Sterop zelf, verdeelt Sterop vanaf deze week de voorraad geproduceerd onder de naam Denolin.

De markt is dus opnieuw bevoorraad.

Laatste update op 09/09/2010