Belgische deelname aan internationale operatie ter bestrijding van de online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen (PANGEA II).

Van 16 tot 20 november 2009 heeft een internationaal gecoördineerde actie plaatsgevonden gefocused op de online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen met het doel de gevaren van de aankoop via het internet onder de aandacht te brengen. Deze operatie was de vijfde in rij en opgezet door het Eng else Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, Verenigd Koninkrijk (MHRA)

In de praktijk is er gescreend binnen het toenemend aantal websites die gevaarlijke en illegale medicijnen aanbieden.  Interpol heeft onder de koepel van het IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce) initiatief van de Wereld GezondheidsOrganisatie (WGO), de operatie PANGEA II gecoördineerd. Dit initiatief werd verder ondersteund door de Wereld Douane Organisatie die de postverdeling verbonden aan internetbestellingen heeft onderzocht alsook door de PFIPC (Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime). Er hebben 26 landen wereldwijd geparticipeerd, waaronder België.

Voor België hebben de Douane, het  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de Politie hierin intensief samengewerkt.

De strijd tegen de nepmedicijnen is een prioriteit van de Regering en maakt deel uit van het actieplan 2009-2010 van de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies. Doel van dit actiepunt is te komen tot een intensere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen Justitie, de FOD Economie, de politie, de douane en het FAGG.’

De operatie was gericht op de essentiële kenmerken van illegale websites zijnde de Internet aanbieders, de betalingssystemen en de levering via postpakketten.

Voor België kunnen volgende resultaten worden voorgelegd:

  • Voor een vijftal biedsites werden de activiteiten zijnde het aanbod van illegale geneesmiddelen stilgelegd. Voor een aantal andere zijn nog onderzoeken aan de gang welke grensoverschrijdend zijn.
  • *Op de luchthaven van ZAVENTEM werden een 50-tal postpakketten in beslaggenomen bestemd voor Belgische kopers, bevattende ongeveer 9500 tabletten of capsules. Ongeveer 5 %, meer bepaald erectiestimulerende producten, kunnen worden beschouwd als namaak. Meer dan 35 % betroffen echter illegale vermageringsmiddelen met vermoedelijk verboden en gevaarlijke stoffen, 30 % betroffen illegale hormonale of pro-hormonale substanties waarvan de kwaliteit twijfelachtig is,7% bestond uit yohimbine (potentiestimulerend) bevattende kruiden, 3% ephedrine als centraal stimulerende doping, de rest moeten worden aangemerkt als antibiotica, cholesterolverlagers, antidepressiva, hypertensiemedicatie en pijnstillers illegaal ingevoerd.
    *
    Op de luchthaven van BIERSET werd enkel DOORVOER vastgesteld – een 20 tal zendingen omvattende ongeveer 20.000 dosissen. Deze werden geblokkeerd voor verder onderzoek in samenwerking met andere Europese landen. Het aandeel van  namaakgeneesmiddelen is er eveneens beperkt tot ongeveer 5% terwijl 30 % bestond uit verboden psychotrope geneesmiddelen, belangrijke hoeveelheden illegale en vervalste vermageringskruiden van Chinese oorsprong en ong. 50% bestond uit hormonale producten. Op een aantal producten worden nog kwalitatieve analyses uitgevoerd en zijn onderzoeken door Justitie opgestart in samenwerking met de Federale Politie.
  • Herkomst: India, Hong-Kong, USA, Egypte, China, Thailand en Brasilië   

 

Uit deze gezamenlijke actie kunnen de volgende besluiten worden getrokken.

1) De samenwerking tussen douane, politie en FAGG en de POST laat toe dat een veel nauwkeuriger beeld aan het nationale beleid kan worden aangeboden wat betreft illegale internethandel en internationale trafiek in substanties en geneesmiddelen.

2) Deze samenwerking laat eveneens toe standaard procedures te ontwerpen die de aanpak van farmaceutische criminaliteit efficiënter kan maken en vereenvoudigen in termen van kennisoverdracht en middelen.

3) Accurate wetgeving is dringend nodig om de trafiek in doorvoer aan banden te leggen.

4) De aard van de aangetroffen substanties en producten – geneesmiddelen, gezondheidsproducten, voedingssupplementen al of niet onder vorm van illegale of reguliere invoer, namaak in termen van Intellectuele Eigendomsrechten enz..  – kan het best worden ingeschat door het FAGG.

5) Vermageringsmiddelen, potentiestimulerende middelen, hormonale substanties en kalmeermiddelen blijven het overgrote deel uitmaken van illegale trafiek en postzendingen. Dit is belangrijke informatie naar focusing van toekomstig  beleid.

Contact

Douane
Lieven Muylaert, Communicatiedirecteur
tel.                  0032 2 576 31 36
gsm                 0032 478 65 27 72

FAGG
Bénédicte SIMON, contactpersoon
tel.                  0032 2 524 84 16

e-mail              benedicte.simon@afmps.be
                       
comm@fagg-afmps.be

 

Laatste update op 18/12/2009