Belgische deelname aan PANGEA III, een internationale operatie ter bestrijding van de online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen.

Van 5 tot 12 oktober 2010 heeft opnieuw een internationaal gecoördineerde actie plaatsgevonden, met focus op de online verkoop van namaakgeneesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen wereldwijd: Pangea III. Deze actie werd gecoördineerd door Interpol, de Wereld Douane Organisatie (WDO), het Permanent Forum over Internationale farmaceutische criminaliteit (PFIPC), de Heads of Medicines Agencies Working Group van Enforcement Officers (HMA WGEO), de farmaceutische industrie en industrie van elektronische betalingen.

Pangea III heeft tot doel de gevaren van de aankoop van geneesmiddelen via het internet onder de aandacht te brengen en het bewustzijn van de mogelijke gezondheidsrisico's te verhogen. Deze operatie was de zesde in rij en kon rekenen op deelname van meer dan veertig landen en werd ondersteund door IMPACT (International Medicinal Products Anti-Counterfeiting Taskforce).
 
Er werd gefocused op drie aspecten van illegale handel via internet:

- de provider van de internetsite;
- het elektronisch betalingssysteem;
- de diensten die zorgen voor de aflevering van de goederen.

De gecoördineerde aanpak van politie, douane en nationale geneesmiddelenautoriteiten resulteerde in arrestaties over de hele wereld en de inbeslagname van duizenden potentieel schadelijke en zelfs gevaarlijke producten.

De oorspronkelijke doelstelling van deze operatie was het publiek te waarschuwen en te beschermen door in de deelnemende landen illegale internetsites die geneesmiddelen aanbieden te sluiten en de geldstromen en de herkomst ervan in kaart te brengen.

De strijd tegen de nepmedicijnen is een prioriteit van de Regering en maakt deel uit van het actieplan 2009-2010 van de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies. Doel van dit actiepunt is te komen tot een intensere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen Justitie, de FOD Economie, de politie, de douane en het FAGG.

Voor België kunnen volgende resultaten worden voorgelegd:

1) Voor een achttal biedsites werd de activiteit, zijnde het aanbod van illegale geneesmiddelen, stilgelegd. Voor een aantal andere zijn nog grensoverschrijdende onderzoeken aan de gang.
2) Op de luchthaven van Zaventem werden 74 postpakketten, bestemd voor Belgische kopers, in beslag genomen. Het ging om ongeveer 26% namaak erectiestimulerende producten, 25% illegale vermageringsmiddelen, 6% hypertensiemedicatie, 5% diuretica, 13% hormonale substanties en 8% potentiestimulerende voedingssupplementen.
3) Op Bierset werden 18 pakketten in transit geblokkeerd met 7% namaak erectiestimulerende producten, 6% antibiotica, 8% illegale vermageringsmiddelen, en 79% geneesmiddelen van Chinese oorsprong. Voor deze pakketten wordt contact opgenomen met de bevoegde autoriteiten in het land van de bestemmeling.

Uit deze gezamenlijke actie kunnen de volgende besluiten worden getrokken:
1) De samenwerking tussen douane, politie, FAGG en de postdiensten laat toe een veel nauwkeuriger beeld inzake illegale internethandel en internationale trafiek in substanties en geneesmiddelen aan te bieden aan het nationale beleid.
2) Deze samenwerking laat eveneens toe standaardprocedures uit te werken die de aanpak van farmaceutische criminaliteit efficiënter en eenvoudiger kunnen maken in termen van kennisoverdracht en middelen.
3) Accurate regelgeving is dringend nodig om de trafiek in doorvoer aan banden te leggen.
4) De aard van de aangetroffen substanties en producten zoals geneesmiddelen, gezondheidsproducten, voedingssupplementen al of niet onder vorm van illegale of reguliere invoer, namaak in termen van Intellectuele Eigendomsrechten en andere, kan het best worden ingeschat door het FAGG.
5) Vermageringsmiddelen, potentiestimulerende middelen, hormonale substanties en kalmeermiddelen blijven het overgrote deel uitmaken van illegale trafiek en postzendingen. Dit is een belangrijke vaststelling om er de focus van het toekomstig beleid op af te stemmen.

Pangea III gaf de in totaal volgende resultaten:
- 694 illegale internetsites werden ontdekt en 290 daarvan werden gesloten.
- 268 000 pakketten werden gecontroleerd en er werden bijna 11.000 pakketten in beslag genomen. Ruim 1 miljoen illegale en nagemaakte pillen werden in beslag genomen, waaronder antibiotica, steroïden, anti-kankergeneesmiddelen, antidepressiva, anti-epileptica alsook vermageringsproducten en/of voedingssupplementen.
- 76 personen worden vervolgd voor een reeks strafbare feiten waaronder het illegaal verkopen en afleveren van geneesmiddelen zonder vergunning of enkel op medisch voorschrift.

De waarde van de in beslag genomen illegale en nagemaakte pillen wordt geraamd op USD 2,6 miljoen.

Contact

Douane
Katrien DE WACHTER, communicatieverantwoordelijke
Tel. 0032 2 576 31 58

FAGG
Ann EECKHOUT, woordvoerder en contactpersoon NL, verantwoordelijke van de Afdeling Communicatie
tel. 0032 2 524 80 12
gsm 0032 495 23 71 69
e-mail ann.eeckhout@fagg.be
comm@fagg-afmps.be

Bénédicte SIMON, contactpersoon FR
tel. 0032 2 524 84 16
e-mail benedicte.simon@afmps.be

 

Laatste update op 21/10/2010