Heffingen en retributies: samenvattende tabellen

Naar aanleiding van de indexering van de bedragen van heffingen en retributies voor de opdrachten van het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werden samenvattende tabellen aangepast en zullen de nieuwe bedragen van toepassing vanaf 01/01/2014 zijn.

De geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies  voor de opdrachten van het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werden in het Belgisch Staatsblad van 03/12/2013 gepubliceerd overeenkomstig
- artikel 30 §10 laatste alinea van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon;
- artikel 13 bis §2quinquies, laatste alinea, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;
- artikel 224 § 3 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen;
- artikel 225, vierde lid van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.

De hieronder vermelde tabellen hernemen de bedragen, die voor de verschillende opdrachten van het FAGG verschuldigd zullen zijn, vanaf 01/01/2014.

DG PRE / POST

STA 

Onderzoek en ontwikkeling 

Onderzoek en ontwikkeling DSURs 

Registratie 

Homeopathische producten 

Geneesmiddelenbewaking - PSURs 

Medische hulpmiddelen 

Farmacopee en TMF (Art 1, 1bis et 1 ter van het KB 20/07/1993) 

Kennismaking en visumaanvragen - reclame 

DG Inspectie

Bijdrage Toezicht en controle op de grondstoffen 

Controle op de geneesmiddelen  (KB 30.03.1976) 

Vergunning 14/12/2006 - declaraties - certificaten - inspectie (Art 3 et 4 van het KB 20/07/1993) 

Verdovende middelen en psychotrope stoffen 

 

Laatste update op 26/12/2013