Online melden van bijwerkingen via de website www.gelefiche.be

Het FAGG heeft de website www.gelefiche.be gelanceerd voor het online melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van bijwerkingen van geneesmiddelen door de gezondheidszorgbeoefenaars. Deze lancering werd officieel aangekondigd op 30 november 2010 tijdens een evenement voor de professionele pers in aanwezigheid van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke integratie.

Deze website voor het online melden, ontwikkeld in het kader van het project “Actieve geneesmiddelenbewaking”, is een alternatief voor de papieren gele fiche met als bedoeling het melden van bijwerkingen op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke  en interactieve manier te laten verlopen om op die manier het melden beter te integreren in de dagelijkse praktijk van de artsen, apothekers en tandartsen.

Het FAGG beoogt zo bij te dragen tot een betere kennis van het veiligheidsprofiel, en op die manier tot de gebruiksveiligheid van geneesmiddelen, dankzij een toename van het aantal meldingen en een betere kwaliteit ervan.

Voor meer info, klik hier.

Contact:
ADR@fagg.be

Laatste update op 23/01/2013