Bijdrage voor de veterinaire antibiotica

Als gevolg van de publicatie van het Koninklijk Besluit van 25/04/2014 tot uitvoering van art. 225, §2 van de wet van 12 augustus 2010 gewijzigd door de wet van 07/02/2014 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, zijn vergunninghouders van veterinaire antibiotica die producten commercialiseren in België vanaf 01/06/2014 verplicht een contributie te betalen.

Alle informatie betreffende deze bijdrage in het kader van het op de markt brengen van antimicrobiële diergeneesmiddelen is beschikbaar op de pagina “Bijdrage op antibiotica” (Diergeneeskundig gebruik  diergeneesmiddelen  Distributie en aflevering  contributie op antibiotica)


Contact : infovet@fagg-afmps.be

Laatste update op 16/05/2014