Nieuwe campagne om patiënten te informeren over biologische geneesmiddelen en om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen aan te moedigen.

Datum: 11/12/2018

Het FAGG en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) lanceren een nieuwe campagne om patiënten te informeren over biologische geneesmiddelen, die de behandelingsmogelijkheden uitbreiden in het kader van bepaalde ernstige en chronische ziekten, zoals diabetes, auto-immuunziekten en kanker.

Biologische geneesmiddelen zijn vaak essentieel voor de behandeling van ernstige en chronische ziekten. Het gebruik van biosimilaire alternatieven heeft een positief effect op de betaalbaarheid van ons gezondheidszorgsysteem.

Met deze nieuwe campagne willen het FAGG en het RIZIV patiënten informeren over biologische en biosimilaire geneesmiddelen, en artsen, die als voorschrijvers een doorslaggevende rol spelen, bewuster te maken.

Het is namelijk zo dat wanneer biosimilaire geneesmiddelen in de handel worden gebracht, deze leiden tot een daling van de prijs en van de vergoedingsbasis van het biosimilaire geneesmiddel en het biologische referentiegeneesmiddel (“biocliff”-principe). Deze daling kan meer dan 30% bedragen en zorgt dus tot aanzienlijke besparingen voor het gezondheidszorgsysteem. Dankzij de budgettaire marge die ontstaat door het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen, kunnen dus meer innovatieve behandelingen, voor een groter aantal patiënten worden vergoed.

Om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen verder te ondersteunen worden bijkomende acties voorzien:                                           

  • Een regelmatige monitoring van het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen.
  • Een incentive voor artsen die biosimilaire anti-TNF geneesmiddelen (ontstekingsremmend) buiten het ziekenhuis voorschrijven, is voorzien in het kader van een pilootproject. Artsen kunnen een toeslag krijgen bij hun honorarium voor hun bijkomende inspanningen omtrent het communiceren naar, het informeren en opvolgen van patiënten.
  • Een studie rond de motivering van de keuze van het voorschrift zal worden opgestart. Deze studie zal de bezorgdheden van artsen en patiënten analyseren. Het verlenen van informatie aan de patiënten is essentieel.
  • Een “ambassadeur” voor het domein van biosimilaire geneesmiddelen zal worden aangeduid. Zijn voornaamste rol zal erin bestaan om de verschillende acties te coördineren, ondersteunen en op te volgen.

De campagne wordt verspreid via verschillende kanalen: radiospots, website (www.biosimilairegeneesmiddelen.be), posters, brochures voor de patiënten en banners op websites en sociale media.

Meer info

Meer informatie vindt u terug op www.biosimilairegeneesmiddelen.be. Bestel gratis de campagnebrochure en/of -poster via comm@fagg.be.

Laatste update op 13/12/2018