Nieuwe online databank met alle in België vergunde geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Datum: 30/03/2018

Het FAGG publiceert een nieuwe versie van de geneesmiddelendatabank met alle in België vergunde geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. U kunt er ook informatie terugvinden over de beschikbaarheid of eventuele tijdelijke bevoorradingsproblemen van geneesmiddelen.

De geneesmiddelendatabank bevat informatie over alle geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik die in België een geldige vergunning voor het in de handel brengen, registratie, vergunning voor parallelinvoer of tijdelijke gebruiksvergunning hebben, met daarbij een link naar relevante documenten zoals de bijsluiter, SKP (samenvatting van de kenmerken van het product), RMA’s (Risk Minimisation Activities) en DHPC (Direct Healthcare Professional Communication).

De geneesmiddelendatabank is opgesplitst volgens menselijk of diergeneeskundig gebruik.

U kunt een zoekopdracht uitvoeren op basis van één of meer kenmerken van het geneesmiddel. U kunt uw zoekresultaten ook downloaden.

De geneesmiddelendatabank wordt iedere dag bijgewerkt.

Meer informatie
U vindt meer informatie in de werkbalk bovenaan het scherm.

  • Over de geneesmiddelendatabank
  • Patiëntenbijsluiter en SKP
  • FAQ
  • Verklarende woordenlijst
Laatste update op 30/03/2018