Ozempic: wijziging van de aanbevelingen voor artsen(-specialisten) en (ziekenhuis)apothekers door de beperkte beschikbaarheid

Datum: 26/09/2023

Er is een beperkte beschikbaarheid van het geneesmiddel Ozempic (oplossing voor subcutane injectie op basis van semaglutide) door een acute stijging in de vraag. Deze beperkte beschikbaarheid zal zeker tot begin 2024 duren. Ook Rybelsus (tabletten op basis van semaglutide) is momenteel niet beschikbaar. De experten van de taskfore Onbeschikbaarheden van het FAGG moeten de aanbevelingen aanpassen.

Aanbevelingen voor artsen(-specialisten) en (ziekenhuis)apothekers:

  • Zolang er sprake is van een beperkte beschikbaarheid, moet er voorrang worden gegeven aan de vergunde indicatie van Ozempic. Dat is de behandeling van volwassen patiënten met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging. 
  • Off-label gebruik van Ozempic moet in deze omstandigheden worden beperkt. Zeker voor het gebruik in de behandeling van overgewicht waarbij er sprake is van een BMI (Body Mass Index) lager dan 30 kg/m² of lager dan 27 kg/m² in combinatie met ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit.
  • Wanneer nodig kan voor de behandeling van volwassen patiënten met diabetes mellitus type 2 worden overgeschakeld naar volgende alternatieven: 
    • exenatide (Bydureon suspensie voor subcutane injectie met verlengde afgifte);
    • liraglutide (Victoza oplossing voor subcutane injectie);
    • semaglutide (Rybelsus tabletten). Deze tabletten zijn momenteel ook onbeschikbaar en de termijn van de onbeschikbaarheid is voorlopig nog niet gekend.
  • Sinds 1 september 2022 werd het cumulverbod tussen de specialiteit Ozempic en de andere specialiteiten van de klasse van de incretinomimetica (A-92) tijdelijk opgeheven door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Het FAGG volgt de situatie nauw op, zowel op nationaal als Europees niveau.
 

Laatste update op 26/09/2023