Schorsing van een bepaling van de wet betreffende onbeschikbaarheid van geneesmiddelen

Datum: 19/07/2019

Artikel 3, 2 °, van de wet van 7 april 2019 betreffende de onbeschikbaarheid werd op 18 juli 2019 door het Grondwettelijk Hof geschorst.

Deze schorting houdt in dat Belgische groothandelaar-verdelers niet langer beperkt zijn tot de distributie van geneesmiddelen alleen aan apotheken en andere Belgische groothandelaar-verdelers. Ze hebben altijd de mogelijkheid om een deel van hun voorraad geneesmiddelen buiten België te verdelen of aan groothandelaar-uitvoerders te leveren, zoals toegestaan door de vorige wetgeving.

Het FAGG bestudeert de motivering van de schorsing, evenals de mogelijke opties.

Het FAGG blijft er alles aan doen om de continuïteit van de behandelingen van patiënten te waarborgen.

Laatste update op 22/07/2019