Schrijf u nu in voor het FAGG-symposium “Samenwerken met en voor de patiënt”

Datum: 08/11/2019

Hoe kunnen gezondheidsautoriteiten zoals het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) patiënten (pro)actiever betrekken en meer centraal stellen doorheen de volledige ontwikkelingscyclus van innovatieve geneesmiddelen?

Kom er alles over te weten op dinsdag 10 december 2019 op het derde symposium van het FAGG waar patiënten centraal staan.

Wanneer
Dinsdag 10 december 2019 van 09.20 uur tot 13.00 uur

Waar        
Pacheco Center, Pachecolaan 13, 1000 BRUSSEL. Het gebouw bevindt zich op vijftien minuten te voet van het station Brussel-Noord of Brussel-Centraal en is ook gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (metro 2 en 6). Er is mogelijkheid tot parkeren in parking Q-park Pacheco, Pachecolaan 7, 1000 BRUSSEL.

Praktisch
De sprekers spreken in hun moedertaal, simultaanvertaling (NL/FR) is voorzien. De plaatsen zijn beperkt. Deelname is gratis maar inschrijving via het webformulier is verplicht. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving per-email. Accreditering wordt op verzoek voorzien. Meldt dit aan het onthaal van het symposium.

Doelpubliek
Patiënten en patiëntenverenigingen, sponsors van klinische proeven (academisch en commercieel), onderzoekers en artsen.

Programma

08.30 uur
Onthaal

09.20 uur
Verwelkoming - Greet Musch, directeur-generaal van DG PRE vergunning van het FAGG

09.30 uur
Betrokkenheid van de patiënt in de behandeling van nationale aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies rond klinische proeven. Stand van zaken van het pilootproject van het FAGG - Christophe Lahorte, coördinator van de eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies van het FAGG

10.00 uur
Toekomstige betrokkenheid van de patiënt in de beoordeling van aanvragen voor klinische proeven. Voorstelling van het toekomstig pilootproject van het FAGG - Pieter Vankeerberghen, afdelingshoofd van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) van het FAGG

10.20 uur
De ontwikkeling van de geïnformeerde toestemming (informed consent): een korte update en de betrokkenheid van de patiënt - Katelijne Anciaux, College Klinische Proeven (CT-College), FOD Volksgezondheid en Anneleen Lintermans, beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform

10.40 uur
Koffiepauze

11.05 uur
Menselijk lichaamsmateriaal en wetgeving biobanken in België: wat moet de patiënt weten? - Diane Kleinermans, kabinetsmedewerker van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block

11.25 uur
Voorstelling van het KCE-rapport over het betrekken van de patiënt bij beleidsvoorbereidend onderzoek in de gezondheidszorg en ervaringen bij de evaluatie van de publiek gefinancierde klinische proeven - Irina Cleemput, Senior Expert Economische Analyse bij het KCE en France Vrijens, Hoofd van het KCE Klinische Proeven Programma bij het KCE

12.00 uur
Rol van het FAGG, EMA en RIZIV in de (vroegtijdige) goedkeuring en (tijdelijke) terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen en therapieën: leidraad voor de patiënt - Greet Musch, directeur-generaal van DG PRE vergunning van het FAGG en Francis Arickx, directeur-generaal van het Directoraat Farmaceutisch Beleid van het RIZIV

12.40 uur
Voorstelling van het Patient Expert Committee (PEC) initiatief in België - Erik Briers, patiënten-advocaat

12.50 uur      
Slotbemerkingen - Greet Musch, directeur-generaal van DG PRE vergunning van het FAGG

13.00 uur
Einde en broodjeslunch

Laatste update op 14/11/2019