Strijd tegen antimicrobiële resistentie: nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen in de handel in België

Datum: 22/09/2023

In de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) is het belangrijk om te zorgen voor een grotere diversiteit aan therapeutische behandelingen zodat artsen de meest geschikte keuze kunnen maken. Onlangs werd een nieuwe dosering voor kinderen in België op de markt gebracht voor een antibioticum op basis van feneticilline en twee antivirale middelen, waarvan het ene samengesteld is uit bictegravir, emtricitabine en tenofovir en het andere uit dolutegravir, abacavir en lamivudine.

In het kader van de strijd tegen AMR heeft het FAGG in samenwerking met de andere betrokken Belgische overheidsdiensten een Belgisch nationaal actieplan uitgewerkt “One World, One Health”. Dat plan is gebaseerd op de drie gezondheidspijlers: menselijke gezondheid, diergezondheid en leefmilieu. Het stelt concrete acties voor om antimicrobiële resistentie op een globale en gecoördineerde manier te bestrijden. De acties van het FAGG zijn erop gericht nieuwe antimicrobiële middelen beschikbaar te maken en de toegang tot bestaande antimicrobiële middelen te behouden. In deze context laat het FAGG de gezondheidszorgbeoefenaars weten dat er recent drie nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen op de markt zijn gebracht.

 • Sinds 1 maart 2023 is een antibioticum op basis van feneticilline (Broxil 125 mg/5 ml) in poedervorm voor orale suspensie op de markt.
  Aanvullend op de capsules die in België al op de markt waren, biedt deze farmaceutische vorm de mogelijkheid om het middel voor twee bijkomende leeftijdscategorieën bij kinderen te gebruiken: van 0 tot 2 jaar en van 2 tot 10 jaar. 
  Feneticilline is een zogenaamd smalspectrumantibioticum, wat betekent dat dit geneesmiddel enkel specifieke bacteriën bestrijdt. 
  Broxil is aangewezen bij de behandeling van bepaalde infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor dit geneesmiddel. Bijvoorbeeld:
  • bovenste luchtweginfecties, zoals keelontsteking;
  • onderste luchtweginfecties, zoals longontsteking; 
  • infecties van de huid en weke delen zoals impetigo of abcessen.

Meer informatie in de bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken voor Broxil 125 mg/5 ml. 

 • Sinds 17 april 2023 is er een antiviraal middel op de markt dat is samengesteld uit bictegravir 30 mg, emtricitabine 120 mg en tenofovir 15 mg (Biktarvy 30 mg/120 mg/15 mg), in filmomhulde tabletten.
  Met die dosering is therapeutische toepassing mogelijk bij kinderen van minstens 2 jaar oud en met een gewicht tussen 14 en 25 kg. Het middel is een aanvulling op de doseringen die al op de markt waren en zijn geschikt voor therapeutisch gebruik bij volwassenen met een gewicht van minstens 25 kg.
  Biktarvy is aangewezen bij patiënten die zijn besmet met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (HIV-1), een virus dat verantwoordelijk is voor het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS). Het wordt alleen gebruikt bij patiënten bij wie het virus geen resistentie heeft ontwikkeld tegen een klasse van anti-HIV-geneesmiddelen die integraseremmers worden genoemd, of tegen tenofovir of emtricitabine.

Meer informatie in de bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken voor Biktarvy 30 mg/120 mg/15 mg. 

 • Sinds 9 september 2023 is een antiviraal middel op de markt, in de vorm van dispergeerbare tabletten, dat is samengesteld uit 5 mg dolutegravir, 60 mg abacavir en 30 mg lamivudine (Triumeq 5 mg/60 mg/30 mg).
  Met die dosering is therapeutische toepassing mogelijk bij kinderen die tussen 14 en 25 kg wegen. Het middel is een aanvulling op de doseringen die al op de markt waren en zijn geschikt voor therapeutisch gebruik bij volwassenen met een gewicht van minstens 25 kg.
  Triumeq is aangewezen bij de behandeling van infecties met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV). 
  Abacavir mag niet worden gebruikt bij patiënten met het HLA-B*5701 allel. Vóór er een behandeling met abacavir wordt gestart, moeten alle HIV-geïnfecteerde patiënten, ongeacht hun etnische afkomst, worden gescreend op het HLA-B*5701 allel.

Meer informatie in de bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken voor Triumeq 5 mg/60 mg/30 mg. 

De beschikbaarheid van alle geneesmiddelen die (onlangs) in België in de handel zijn gebracht, kan in FarmaStatus worden geraadpleegd.

Laatste update op 22/09/2023