Thiobarbital B. Braun 1 gram poeder voor oplossing voor injectie niet langer beschikbaar op de Belgische markt

Datum: 25/11/2022

Thiobarbital B. Braun 1 gram poeder voor oplossing voor injectie zal niet langer beschikbaar zijn op de Belgische markt door een stopzetting van de productie. In afwachting van een duurzame oplossing en om tegemoet te komen aan de noden van de patiënten, mogen apothekers een injecteerbaar geneesmiddel op basis van thiopental invoeren dat in het buitenland is vergund en wordt verkocht. Ze moeten daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen.

De invoer moet gebeuren volgens artikel 105 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik:

  • op basis van een medisch voorschrift voor een individuele patiënt;
  • of in het geval van de ziekenhuisapotheker, op basis van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten van een voorschrijver;
  • samen met een schriftelijke verklaring van de voorschrijver (bijlage VI van het bovengenoemde koninklijke besluit).

 Het FAGG volgt de situatie ondertussen nauw op en zoekt samen met de betrokken partners naar duurzame oplossingen.

Laatste update op 28/11/2022