Westnijlvirus: start van wekelijks overzicht van getroffen gebieden voor tijdelijke uitsluiting van kandidaat-donors bij bloedinstellingen of instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal

Datum: 19/07/2022

Om de verspreiding van het westnijlvirus door besmet bloed of menselijk lichaamsmateriaal te voorkomen, moeten kandidaat-donors uit gebieden waar autochtone gevallen worden vastgesteld, de donatie tijdelijk uitstellen. Vanaf nu tot eind november zal het FAGG wekelijks een update geven van de getroffen gebieden. Het FAGG baseert zich hiervoor op gegevens van het Europees Centrum voor ziektebestrijding en preventie (ECDC).

Het westnijlvirus (WNV) is een virus dat circuleert onder trekvogels en wordt overgebracht door muggen. Het virus kan ook op de mens en op een groot aantal verschillende zoogdiersoorten worden overgedragen. Bij 80 % van de besmette personen verloopt de ziekte asymptomatisch, dat wil zeggen dat men geen symptomen heeft. Bij 20 % van de besmette personen is er een griepachtig ziektebeeld gekenmerkt door plotseling opkomende koorts (> 39 °C), hoofdpijn, spierpijn en gastro-intestinale symptomen, die binnen een week verdwenen zijn. In ernstige gevallen kan de besmetting leiden tot neurologische verschijnselen zoals (meningo-)encefalitis, meningitis of poliomyelitis.

Het westnijlvirus kan overgedragen worden via bloedproducten. Er bestaat ook een risico voor de overdracht van het virus via de transplantatie van weefsel en cellen.  Om dit te voorkomen moeten kandidaat-donors die verbleven in gebieden waar autochtone besmettingen zijn vastgesteld tot 28 dagen na het verlaten van het gebied wachten, tenzij een individuele nucleïnezuuramplificatietest (NAT) negatief is. 

Een overzicht van getroffen gebieden wordt vanaf nu tot eind november 2022 wekelijks bijgewerkt.

Meer informatie
Informatienota voor bloedinstellingen en instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal

Laatste update op 19/07/2022