Nieuws FAGG

Er zijn 23 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-23 van 23 resultat(en)

Flash VIG-news: DEPAKINE - medicatiefout: verwarring tussen Depakine 300mg/5ml siroop en Depakine 300mg/ml drank.

De Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, bio) van het FAGG werd door apothekers op de hoogte gebracht van medicatiefouten als gevolg van verwarring tussen Depakine 300mg/5ml siroop en Depakine 300mg/ml drank. Het FAGG wil gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten wijzen op dit risico voor verwarring. Denk eraan om medicatiefouten bij het FAGG te melden.

PRAC januari 2018 – einde van de nieuwe herevaluatie van infusieoplossingen die hydroxyethylzetmeel bevatten (HES)

Tijdens de bijeenkomst van januari 2018 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC of Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) de nieuwe herevaluatie van infusieoplossingen die hydroxyethylzetmeel bevatten (HES) die werd gestart in oktober 2017 afgerond. Het PRAC beveelt aan om de vergunningen voor het in de handel te brengen (VHB) van deze geneesmiddelen te schorsen.

Flash VIG-news: SACCHAROMYCES BOULARDII (in België: ENTEROL®): risico van fungemie en contra-indicatie bij ernstig zieke of immuundeficiënte patiënten

Geneesmiddelen op basis van Saccharomyces boulardii zijn nu tegenaangewezen bij ernstig zieke of immuundeficiënte patiënten omwille van het risico van fungemie.

21-23 van 23 resultat(en)