News FAGG

Er zijn 6 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-6 van 6 resultaten

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wenst de opdrachtgevers van klinische proeven, alsmede de producenten van geneesmiddelen voor onderzoek, de ziekenhuisapothekers, de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdirecties op de hoogte te brengen van de publicatie van een nieuwe omzendbrief betreft de productie-activiteiten met geneesmiddelen voor onderzoek.

De Tc-99m is een radioisotoop gebruikt in de nucleaire geneeskunde voor de diagnose van vele ziektes. De meerderheid van de reactoren die voornamelijk Mo-99, het moederisotoop van Tc-99m, produceren zijn voor onderhoud of als gevolg van technische problemen stilgelegd. De twee reactoren die nog steeds actief zijn worden ten volle benut. Desondanks is de hoeveelheid beschikbaar Tc-99m momenteel niet voldoende om aan alle behoeften te voldoen. Prioriteiten werden dus gedefinieerd.

Sinds de oprichting van het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking (BCGH) in 1976, kreeg het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) als bevoegde geneesmiddelenautoriteit, meer dan 50 000 meldingen van voornamelijk ernstige bijwerkingen via zorgverleners en via betrokken industrie (wettelijke verplichting sedert 1995). In 2007 sloten het FAGG en Test-Aankoop een samenwerkingsovereenkomst inzake het uitwisselen van informatie over bijwerkingen gemeld door patiënten. Op eigen initiatief richtte Test-Aankoop in 2006 een patiëntenmeldpunt op voor het melden van bijwerkingen en andere problemen met geneesmiddelen.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) meldt het ter beschikking stellen van haar elektronische nieuwsbrief “VIG-NEWS” aan de gezondheidszorgbeoefenaars. De VIG-NEWS is een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van verschillende bronnen.

L’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) annonce la mise à disposition de sa newsletter électronique « VIG-NEWS » à l’attention des professionnels de la santé. Le VIG-NEWS est une sélection de communiqués récents de pharmacovigilance émanant de différentes sources.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) stellen vast dat er steeds meer zogenaamde “elektronische” sigaretten, sigaren en pijpen in de handel worden aangeboden. Het FAGG en de FOD Volksgezondheid waarschuwen er bij deze opnieuw voor dat dit soort elektronische apparaatjes gevaarlijk kunnen zijn en een aantal problemen met zich kunnen meebrengen.