News FAGG

Er zijn 3 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-3 van 3 resultaten

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) meldt het ter beschikking stellen van haar elektronische nieuwsbrief “VIG-NEWS” aan de gezondheidszorgbeoefenaars. De VIG-NEWS is een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van verschillende bronnen.

L’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) annonce la mise à disposition de sa newsletter électronique « VIG-NEWS » à l’attention des professionnels de la santé. Le VIG-NEWS est une sélection de communiqués récents de pharmacovigilance émanant de différentes sources.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) stellen vast dat er steeds meer zogenaamde “elektronische” sigaretten, sigaren en pijpen in de handel worden aangeboden. Het FAGG en de FOD Volksgezondheid waarschuwen er bij deze opnieuw voor dat dit soort elektronische apparaatjes gevaarlijk kunnen zijn en een aantal problemen met zich kunnen meebrengen.