News FAGG

Er zijn 2 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-2 van 2 resultaten

SANITEL-MED, de online applicatie om alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren, is vanaf nu beschikbaar.

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) is een federale overheidsinstelling. Het fagg staat ten dienste van alle stakeholders die als klanten worden beschouwd en die gehoord willen worden en antwoorden krijgen op al hun vragen. Daarom ziet het fagg erop toe dat het zijn talrijke verplichtingen, zoals de openbaarheid van bestuur en de toegankelijkheid van het gebouw, nakomt. Daarnaast heeft het fagg, net als elke andere organisatie, een reeks criteria en normen voor openingsuren, behandeling van aanvragen en informatieverstrekking waaraan moet worden voldaan.