News FAGG

Er zijn 6 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-6 van 6 resultaten

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) publiceert het jaarverslag 2015.

Velactis (cabergoline) wordt gebruikt als hulpmiddel in het kuddebehandelprotocol voor het abrupt droogzetten van melkkoeien door het verminderen van melkproductie, ter:- vermindering van melklekkage bij het droogzetten,- vermindering van het risico op nieuwe intramammaire infecties tijdens de

Voor de 9de keer op rij nam de Belgische douane samen met het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en de Federale Gerechtelijke Politie deel aan een internationale controleactie op namaakgeneesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen van Interpol.

Sinds 2010 biedt het fagg gezondheidszorgbeoefenaars een semestriële elektronische nieuwsbrief Vig-news, gerealiseerd door de Afdeling Vigilantie van het fagg. Vig-news geeft een selectie van recente mededelingen over geneesmiddelenbewaking komende van diverse bronnen zoals fagg, Belgisch Centrum

Met ingang van 13 juni 2016 moeten alle periodieke veiligheidsverslagen of PSUR’s (Periodic Safety Update Reports) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de Europese Unie (EU) via de PSUR Repository worden ingediend.Zie ook eerder bericht op http://www.fagg-afmps.be/nl/news/news

Mobile Health maakt het mogelijk om via digitale (hard- en software) toepassingen om voor de patiënt, zijn omgeving en verschillende zorgverstrekkers op permanente wijze informatie betreffende gezondheid en welzijn te verzamelen, te visualiseren, te delen met anderen en verstandig te gebruiken. Ter voorbereiding van een oproep voor pilootprojecten wordt een initiële marktbevraging gelanceerd.