Presentaties

Bekijk hier de presentaties die werden gegeven op workshops en symposia bij het FAGG.

Vijfde Vigilantiedag - 29 maart 2018

- Inleiding AM – Hugues Malonne (FAGG)

- PRAC-arbitrageprocedures (referrals) valproaat en isotretinoïne – Sophie Goethals (FAGG)

- Sensibiliseringscampagne van het FAGG: "Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?" – Jamila Hamdani (FAGG)

- Geneesmiddelen en zwangerschap – ervaringen van het CRAT – Elisabeth Elefant (CRAT)

- Inleiding farmacovigilantie geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik – Els Dewaele (FAGG)

- Antibioticaresistentie – Fabiana Dal Pozzo (AMCRA)

- Inleiding PM – Hugues Malonne (FAGG)

- Met borstimplantaten geassocieerde ALCL – Albert De Mey (CHU Brugmann), Kelly Decaluwé (FAGG)

- Materiovigilantie tijdens inspecties van Notified Bodies en fabrikanten van medical devices – Katrien Martens (FAGG)

- In-vitro diagnostica en Periodic Safety Update Reports (PSUR) – Jeroen Poels (FAGG)

 

Informatiesessies rond de nieuwe financieringswet voor het FAGG 26.02.2018 en 28.02.2018

Algemene presentatie - Meer informatie over de nieuwe financieringswet en voorbeelden

 

Symposium Biologische geneesmiddelen in België - 08.02.2018

- Regulation of Biosimilars & success factors for uptake in clinical practice - Steinar Madsen, Norwegian Medicines Agency

- Convenant "Doorstart voor biosimilaire geneesmiddelen in België" & Terugbetaling van deze geneesmiddelen - Joël Daems, RIZIV

- Beleid rond biosimilars in Nederland - Arnold Vulto, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

- Ervaring en visie van voorschrijvers - Liese Barbier, KULeuven - Jacques De Grève, Belgian Society for Medical Oncology - Patrick Vankrunkelsven, Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine

- Ervaring en visie van patiëntenorganisaties - Sophie Ingels, LUSS en Antoinette Romeo, GIPSO - Christophe De Block, Diabetes liga - Jean Blondeel, Hodgkin en non-hodgkin vzw

- Ervaring en visie van zorgverstrekkers - Liesbeth Moortgat, European Specialist Nurses Organisations - Lieven Zwaenepoel, APB - Barbara Claus, Belgische Vereniging voor Ziekenhuisapothekers

 

Workshop over Pharmacometrics - 23.11.2017

- PKPD: Past, present and future - Prof. A. Vermeulen, Universiteit Gent

- A practical introduction into PKPD modelling - Dr. J. Stevens, Rijksuniversiteit Groningen

- A literature review on covariates relevant to antibiotic PK - Dr. P. Colin, Rijksuniversiteit Groningen / Universiteit Gent

- Current approaches to covariate modelling - Dr. D. Eleveld, Rijksuniversiteit Groningen

 

Infosessie over autocontrole voor de sector van de medische hulpmiddelen - 02.10.2017, 08.09.2017 en 30.10.2017

- Autocontrole voor de sector van de medische hulpmiddelen: concept en methode - Ethel Mertens (DG INSPECTIE van het FAGG)

- Nieuw juridisch kader: koninklijk besluit betreffende de notificatie van een contactpunt materiovigilantie en de registratie van de distributeurs en uitvoerders van medische hulpmiddelen - Steven Hippe (Juridische Afdeling van het FAGG)

 

Symposium: klinische proeven met en voor de patiënt - 26.09.2017

- Klinisch onderzoek, basisinformatie voor de patiënt: wat is een klinische proef? Wat is het nut? Wat zijn de risico’s? - Nele Van den Cruyce, (Stichting tegen Kanker)

- Resultaten van de bevraging van patiënten op initiatief van BeCRO - Philippe Van der Hofstadt (BeCRO)

- De patiënt centraal: standpunt van patiëntenorganisaties - Anneleen Lintermans (Vlaams Patiëntenplatform)Patrik Claes (RaDiOrg, Rare Diseases Organisation)Nele Caeyers (ReumaNet) - Paul Vanlimbergen (MS Liga Vlaanderen)

- Obstakels in klinische proeven met vaccins - Lauriane Harrington (GlaxoSmithKline)

- De patiënt centraal: standpunt van de farmaceutische industrie - Kristel De Gauquier (pharma.be) - Stefaan Vancaeyzeele (Novartis) - Bert Hartog (Johnson & Johnson)

- De patiënt centraal: standpunt van de academische sponsor - Denis Lacombe (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) - Patrick Miqueu (Jules Bordetinstituut) - Isabelle Huys (KU Leuven)

- De patiënt centraal: standpunt van de onderzoeker - Sylvie Rottey (Universiteit Gent) - François Duhoux (Université catholique de Louvain)

- De patiënt centraal: standpunt van de huisarts - Patrick Vankrunkelsven (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine)

- De patiënt centraal: standpunt van de ethische comités - Christel Vansteenkiste (Belgian Association of Research Ethics Committees)

- De patiënt centraal: standpunt van de bevoegde overheid - Greet Musch (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)

- Patiënten betrekken in de ontwikkeling van geneesmiddelen - Mitchell Silva (Eupati)

 

Symposium over de recast van medische hulpmiddelen - 23.05.2017 en 13.06.2017

- Recast: medische hulpmiddelen - Valérie Nys (FAGG)

- Recast: in-vitro diagnostica - Anne Van Nerom (WIV)

- De recast en het Pact Medische Technologieën - Richard Van den Broeck (FAGG)

 

Vigilantiedag - 23.03.2017

- Inleiding / Transparantie en dialoog om de centrale plaats van de patiënt te garanderen – Xavier De Cuyper (FAGG)

- De veiligheid van vaccins – Jack Levy (CHU Saint-Pierre)

- Communicatie met ouders en zorgverleners van jonge kinderen – Ingrid Morales (ONE), Kristel Boelaert (Kind en Gezin)

- Apothekers gebruiken software-ondersteuning voor medicatiebewaking en farmacovigilantie – Dorien Van Broeck, Dieter De Meestere (APB)

- De huisarts praat over bijwerkingen van geneesmiddelen (om niet te zeggen farmacovigilantie) met zijn of haar patiënten – Christian Montrieux (ULg)

- Risico’s bij geneesmiddelen: het standpunt van de patiënt – Anneleen Lintermans (Vlaams Patiëntenplatform), Sophie Ingels (LUSS)

- Een geval van materiovigilantie in perspectief geplaatst in het kader van de Europese regelgeving : Mycobacterium Chimaera – Damien Lambot (FAGG)

- Recast Medical Device directives : impacts on materiovigilance – Valérie Nys (FAGG)

- Materiovigilantie en stralingsveiligheid – Isabelle De Pau (FANC)

- A competent authority perspective on vigilance for in-vitro diagnostics – Jeroen Poels (WIV)

Laatste update op 29/03/2018