Coronavirus: update van de richtlijnen om de conformiteit en geschiktheid van chirurgische mondmaskers na te gaan

Datum: 12/05/2020

Het FAGG heeft de richtlijnen om de conformiteit en geschiktheid van chirurgische mondmaskers na te gaan tijdens de COVID-19 crisis bijgewerkt. De richtlijnen zijn bedoeld voor ondernemingen, instellingen en overheden die deze maskers bestellen, verhandelen of gebruiken.

Om ondernemingen, overheden en gezondheidszorginstellingen te helpen om aan de minimale vereisten in de huidige context te beantwoorden, werden eind maart 2020 richtlijnen opgesteld waarmee de conformiteit van de producten kan worden nagegaan.

 De wijziging in de nieuwe versie volgt op de aanpassing van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht. Hierdoor is de detailhandel in chirurgische mondmaskers niet langer voorbehouden aan de apotheken maar werd deze ook opengesteld naar de reguliere distributiekanalen.

Laatste update op 02/06/2020