Mededeling nr 572 betreffende het « Meldpunt »

De mededeling nr 572 van het FAGG herinnert het bestaan van het “Meldpunt” en de modaliteiten van zijn werking, alsook zijn rol in de toepassing van de reglementering betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Na de verschijning in het Belgische Staatsblad van 8 februari 2010 van het koninklijk besluit van 19 januari 2010 dat het koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot instelling van het meldpunt bedoeld in artikel 10, §5 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wijzigt, heeft het FAGG verschillende keren vragen gekregen met betrekking tot de praktische modaliteiten die gevolgd moeten worden om informatie aan het “meldpunt” door te sturen.

De mededeling nr 572 heeft tot doel het bestaan van het “Meldpunt” met zijn rol en zijn werkingswijze te herinneren. Ze geeft ook nadere gegevens betreffende de modaliteiten van het doorgeven van informatie aan dit “meldpunt”. Dit is één van de belangrijkste instrumenten om de controle op de naleving van de reglementering betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, te verzekeren.
Meer informatie in de rubrieken “Geneesmiddelen voor humaan gebruik/ Reclame-Premies-Voordelen-Monsters” en  “Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik/ Reclame-Premies-Voordelen-Monsters”.

Contact alain.denis@fagg.be

 

Laatste update op 28/10/2010